Een taal voor het indexeren of sorteren kiezen
Wanneer u een bestand maakt, gebruikt FileMaker Pro de taalinstelling van het besturingssysteem om de taal te bepalen die wordt gebruikt voor het indexeren van tekstvelden en het sorteren van gegevens. U kunt een andere taal kiezen op het tabblad Opslag van het dialoogvenster Opties voor veld (voor het indexeren en sorteren) en het dialoogvenster Records sorteren (alleen voor het sorteren).
Voor talen zoals het Chinees, Spaans en andere talen kan de indexvolgorde van waarden in een tekstveld verschillen van de sorteervolgorde. In bepaalde talen wordt bijvoorbeeld in woordenboeken bij de sorteervolgorde onderscheid gemaakt tussen tekens met en zonder accenten, maar bij de indexvolgorde niet. Als u voor dergelijke talen de geïndexeerde waarden in woordenboeksorteervolgorde wilt weergeven, selecteert u Waarden opnieuw sorteren op basis van in het dialoogvenster Index tonen of Velden opgeven voor invoerlijst (voor op velden gebaseerde invoerlijsten) en kiest u een taal.
In al deze gevallen kunt u de taal voor het indexeren of sorteren wijzigen in:
een andere taal die door FileMaker Pro wordt ondersteund
een instelling met de naam Standaard, die taalonafhankelijk is
een instelling met de naam Unicode, die gebaseerd is op de numerieke coderingsvolgorde Unicode.
Bezoek www.unicode.org voor meer informatie over Unicode.
Een taalafhankelijke instelling gebruiken voor het indexeren of sorteren
Taalinstellingen in FileMaker Pro worden gebaseerd op de primaire en secundaire tekengewichten van de Unicode Collation-algoritme en afgestemd op de ondersteuning van taalspecifieke vereisten voor het indexeren en sorteren.
Opmerking  Bij het gebruik van Japanse collatie (tekstvergelijking) die geen onderscheid maakt tussen Katakana of Hiragana, op volledige noch op halve breedte, zijn sommige reacties afhankelijk van de gegevensbron of stuurprogramma's. Dat geldt ook voor Romeinse tekens met accenten.
De taalinstelling Standaard gebruiken voor het indexeren en sorteren
De taalinstelling Standaard gebruikt de primaire en secundaire tekengewichten van de Unicode Collation-algoritme voor het indexeren en sorteren van tekens zonder taalspecifieke aanpassing.
De instelling Standaard is handig wanneer u een index nodig hebt met meer tekenonderscheidingen dan diegene die u krijgt wanneer u met een specifieke taal indexeert. Als u bijvoorbeeld de taalinstelling Frans gebruikt om records te indexeren die het woord "demande" en "demandé" bevatten, en daarna de index gebruikt om te zoeken naar het woord "demande", bevatten de resultaten een reeks records die "demande" of "demandé" bevatten. Als u dezelfde records indexeert met de taalinstelling Standaard, geeft een zoekopdracht voor het woord "demande" als resultaat een reeks records die "demande" bevatten, maar niet "demandé".
De taalinstelling Unicode gebruiken voor het indexeren en sorteren
Wanneer u indexeert of sorteert op Unicode, worden tekens onderscheiden en gesorteerd op hun numerieke Unicode-codering. Dat betekent dat kleine letters en hoofdletters afzonderlijk worden geïndexeerd en gesorteerd en dat leestekens als alfanumerieke tekens worden geïnterpreteerd.
Als u in vorige versies van FileMaker Pro de instelling ASCII hebt gebruikt voor het sorteren en indexeren van gegevens, kunt u de instelling Unicode gebruiken om soortgelijke resultaten te behalen.
Verwante onderwerpen 
Veldindexeringsopties definiëren
Records sorteren
Veldindex gebruiken
Invoerlijsten definiëren