Lay-outs en rapporten maken en beheren > Lay-outs bewerken > Veldranden en opvulling weergeven voor de huidige record
 
Veldranden en opvulling weergeven voor de huidige record
Indien u aan een veld randen of opvulling hebt toegevoegd, kunt u deze in het veld weergeven in de huidige of in alle records in Lijstweergave en in rapporten. Zie Randen, vulling en voetlijnen toevoegen aan velden voor meer informatie over het toevoegen van randen, achtergrondkleuren en afbeeldingen.
Zo geeft u alleen voor de huidige record de veldranden en opvulkleur voor de achtergrond weer:
1. Kies in de lay-outmodus de gewenste lay-out in het venstermenu voor lay-outs.
2. Klik op Lay-outinstelling Knop Lay-outinstelling in de lay-outbalk.
Het dialoogvenster Lay-outinstelling verschijnt.
3. Schakel het selectievakje Velden alleen in de huidige record weergeven in om in de lijstweergave of in een rapport alleen voor de huidige record de veldranden en opvulkleur voor de achtergrond te tonen.
4. Klik op OK.
Opmerkingen 
Als u veldranden en opvulling wilt afdrukken, laat u Velden alleen in het huidige record weergeven uitgeschakeld. Wanneer deze optie is ingeschakeld, zijn de randen en opvulling zichtbaar voor de huidige record in de lijstweergave maar niet wanneer u de doorbladerde records afdrukt, er een PDF van maakt of er een voorbeeld van bekijkt. Als de optie is uitgeschakeld, worden voor alle records in een veld randen en opvulling wel afgedrukt.
Velden in resumégedeelten, kop- en voetgedeelten en bovenste en onderste navigatiegedeelten hebben dezelfde stijlen als andere tekst in deze lay-outgedeelten en geven geen randen of opvulling weer.
Resumévelden geven geen randen of opvulling weer maar tonen wel het veldframe wanneer het veld in de toestand 'Geselecteerd' staat.