Lay-outs en rapporten maken en beheren > Lay-outs bewerken
 
Lay-outs bewerken
Nadat u een lay-out hebt gemaakt, kunt u bepalen hoe deze wordt weergegeven en gebruikt. U kunt:
kiezen in welke weergaven de lay-out kan worden weergegeven, en de standaardweergave kiezen die wordt weergegeven wanneer u de lay-out opent
de standaardtabel kiezen waarvan records worden weergegeven
kiezen hoe records die worden toegevoegd of gewijzigd worden opgeslagen
veldframes tonen of verbergen in de blader- en zoekmodus
alleen voor de huidige record in de lijstweergave veldranden en -opvulling tonen
een menureeks koppelen met de lay-out, die wordt weergegeven wanneer de lay-out actief is
het thema van de lay-out wijzigen
de breedte van de lay-out wijzigen
U brengt de meeste wijzigingen aan in het dialoogvenster Lay-outinstelling, dat u kunt weergeven met de lay-outbalk in de lay-outmodus.
Verwante onderwerpen 
Snel zoeken configureren