Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Randen, vulling en voetlijnen toevoegen aan velden
 
Randen, vulling en voetlijnen toevoegen aan velden
1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer velden.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.
3. Selecteer in het onderdeel Grafisch of Tekst de opties die u wilt gebruiken.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een vulkleur toevoegen aan velden
Kies in het onderdeel Grafisch voor Opvullen een kleur of geef een kleurverloop of afbeelding op. Zie Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een kleurovergang of Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een afbeelding.
Randen toevoegen aan velden en de kenmerken ervan instellen
Kies opties bij Lijn in het onderdeel Grafisch.
Randen toevoegen tussen herhalende velden of portaalrijen
Klik op Besturingselement voor alternatieve rijrand.
De vorm van veldhoeken wijzigen
Selecteer bij Hoekafronding in het onderdeel Grafisch elke hoek die u wilt afronden.
Tekstvoetlijnen toevoegen en de kenmerken ervan instellen
Selecteer Tekstvoetlijnen in het onderdeel Tekst en kies dan opties.
Als de huidige lay-out is ingesteld om in de lay-outmodus veldbegrenzingen weer te geven, is het mogelijk dat sommige randeffecten die u hebt toegepast niet zichtbaar zijn. Als u de effecten wilt weergeven, voert u één van de volgende handelingen uit:
Verberg de veldbegrenzingen wanneer u zich in de lay-outmodus bevindt: kies Weergave > Tonen > Veldbegrenzing om ze te verbergen.
Schakel over naar de bladermodus.
Opmerkingen 
U kunt opgeven dat in de lijstweergave de randen en vullingen van alle records in een veld worden weergegeven in plaats van alleen maar die van de huidige record. Raadpleeg Veldranden en opvulling weergeven voor de huidige record.
Als u voor een interactieve container een opvulkleur voor de achtergrond toevoegt, kunt u als opvulling alleen een effen kleur gebruiken.
Verwante onderwerpen 
Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond