Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Type van touch-toetsenbord wijzigen
 
Type van touch-toetsenbord wijzigen
U kunt het toetsenbord zodanig configureren dat het volgens veldtype wordt weergegeven om u te helpen snel waarden in te voeren.
Zo wijzigt u het type van het touch-toetsenbord:
1. Selecteer in de lay-outmodus een tekst-, getal-, datum-, tijd- of tijdstempelveld.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. Selecteer in het onderdeel Werking de optie Type touch-toetsenbord. Vervolgens:
 
Kies
Om dit toetsenbord te gebruiken
Systeemstandaard
Toetsenbord met cijfers en interpunctietekens voor datum-, tijd- en tijdstempelvelden en het standaardtoetsenbord voor tekst- en getalvelden.
Standaard voor gegevenstype
Numeriek toetsenbord met 10 toetsen voor getalvelden, een standaardtoetsenbord voor tekstvelden en het toetsenbord met cijfers en interpunctietekens voor datum-, tijd- en tijdstempelvelden.
ASCII
Standaard ASCII-toetsenbord
URL
Standaard URL-toetsenbord
E-mail
Standaard e-mailtoetsenbord
Numeriek toetsenblok (10 toetsen)
Aangepast toetsenbord met 10 toetsen (net als bij rekenmachine)
Numeriek toetsenblok
iPhone/iPod touch: Standaard numeriek toetsenbord van iOS
iPad: Aangepast numeriek toetsenbord dat overeenstemt met het numeriek iPhone-toetsenbord
Getallen en interpunctie
Standaardtoetsenbord met cijfers en interpunctietekens
Telefoon
Aangepast toetsenbord met vaak gebruikte symbolen in telefoonnummers
Verwante onderwerpen 
Touch-toetsenbord inschakelen scriptstap