Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > Touch-toetsenbord inschakelen
 
Touch-toetsenbord inschakelen
Doel 
Schakelt het touch-toetsenbord in of uit.
Zie ook 
Opmaak 
Touch-toetsenbord inschakelen [Aan/Uit/Wisselen]
Opties 
Aan schakelt het touchtoetsenbord in.
Uit schakelt het touchtoetsenbord uit.
Wisselen schakelt tussen het in- en uitschakelen van het touchtoetsenbord.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Gedeeltelijk 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Gedeeltelijk 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 14.0
Beschrijving 
Gebruik dit script om het touchtoetsenbord in FileMaker Go of Windows in of uit te schakelen. 'Touch-toetsenbord inschakelen' wordt alleen voor velden gebruikt en is niet van invloed op he touchtoetsenbord voor dialoogvensters.
U kunt de Get ( TouchToetsenbordstatus ) functie gebruiken om de huidige instelling van het touchtoetsenbord te controleren.
Opmerkingen 
Deze scriptstap wordt niet ondersteund in FileMaker Pro voor Windows 7.
Voorbeeld 1 
Schakelt in FileMaker Go het touchtoetsenbord in.
Touch-toetsenbord inschakelen [Aan]
Voorbeeld 2 
Controleert de huidige instelling van het touchtoetsenbord en schakelt het touchtoetsenbord uit als het is ingeschakeld.
If [ Get (TouchToetsenbordstatus) = 1]
Touch-toetsenbord inschakelen [Uit]
End If
Verwante onderwerpen 
Get ( TouchToetsenbordstatus ) functie
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)