Een oplossing maken > Veldtypen selecteren > Datumvelden
 
Datumvelden
Gebruik datumvelden voor het opslaan van:
datums die u moet sorteren of doorzoeken
datums die in berekeningsformules of resumévelden worden gebruikt.
Opmerkingen 
Welke scheidingstekens worden gebruikt en in welke volgorde de datumonderdelen worden weergegeven, hangt af van de systeeminstellingen van het bestand en de weergave-instelling van het veld. Zie Opmaak opgeven voor datumvelden voor meer informatie over het wijzigen van de opmaak voor de weergave van een veld (bijvoorbeeld zondag 7 juli 2019 of 7-7-2019).
Nieuwe bestanden en klonen van bestaande bestanden gebruiken de systeeminstelling van het huidige besturingssysteem voor de datumopmaak.
U kunt in FileMaker Pro voor jaartallen het beste altijd vier cijfers gebruiken om verwarring te voorkomen. Zie Veldbevestiging definiëren om te controleren of voor jaartallen altijd vier cijfers zijn gebruikt. Raadpleeg Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren voor meer informatie over de manier waarop FileMaker Pro datums met jaartallen van twee cijfers verwerkt.
FileMaker Pro slaat datums op als het aantal dagen sinds 1 januari 0001. Daarom kunt u datums vóór of na een bepaalde datum berekenen door een aantal dagen af te trekken of toe te voegen. Bijvoorbeeld: in een berekeningveld waarvan het resultaat een datum is, berekent de volgende formule de datum één week na de waarde in het datumveld DateStarted:
DateStarted + 7
U kunt ook een datum aftrekken van een andere datum om het aantal dagen ertussen te berekenen. Bijvoorbeeld:
DateEnded - DateStarted
Verwante onderwerpen 
Velden definiëren en wijzigen
Opmaak opgeven voor datumvelden
Werken met gegevens in datumvelden