Een oplossing maken > Veldtypen selecteren > Tijdvelden
 
Tijdvelden
Gebruik tijdvelden voor het opslaan van:
tijden die u moet sorteren of doorzoeken
tijden die in berekeningsformules of resumévelden worden gebruikt.
Opmerkingen 
Welke scheidingstekens worden gebruikt en in welke volgorde de tijdonderdelen worden weergegeven, hangt af van de systeeminstellingen van het bestand en de weergave-instelling van het veld. Zie Opmaak opgeven voor tijdvelden voor meer informatie over het wijzigen van de opmaak voor de weergave van een veld (bijvoorbeeld 11:09 PM of 23:09).
FileMaker Pro slaat tijden op als het aantal seconden sinds middernacht. Daarom kunt u de tijd vóór of na een bepaalde tijd berekenen door een aantal seconden af te trekken of toe te voegen. Bijvoorbeeld: in een berekeningveld waarvan het resultaat een tijd is, berekent de volgende formule de tijd één uur (60 seconden in een minuut * 60 minuten in een uur = 3600 seconden) na de waarde in het tijdveld TimeStarted:
TimeStarted + 3600
Verwante onderwerpen 
Velden definiëren en wijzigen
Werken met gegevens in tijdvelden
Opmaak opgeven voor tijdvelden