Verwijzingen > FileMaker Pro-databases onderhouden en herstellen > FileMaker Pro-bestanden herstellen > Beschadigde bestanden
 
Beschadigde bestanden
Beschadiging van bestanden wordt vaak veroorzaakt doordat een FileMaker Pro-bestand niet correct is gesloten. Een andere oorzaak voor beschadiging van bestanden is een fout in een opslagmedium (zoals slechte sectoren op de vaste schijf), waardoor een bestand niet meer kan worden gelezen door het besturingssysteem.
FileMaker Pro beschikt over twee hulpmiddelen voor controle en reparatie van mogelijk beschadigde databases: consistentiecontroles en bestandsherstel. De consistentiecontrole wordt, indien nodig, automatisch uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. U kunt er ook zelf voor kiezen om de consistentie te laten controleren van een bestand waarvan u vermoedt dat dit is beschadigd (zie Bestandsconsistentie controleren voor meer informatie). Bovendien kunt u FileMaker Pro laten proberen een beschadigd bestand te herstellen (zie Bestanden herstellen voor meer informatie).
Verkeerd gesloten bestanden
Een bestand wordt verkeerd gesloten als:
er een stroomstoring optreedt zodat de computer plotseling wordt uitgeschakeld
FileMaker Pro een fout detecteert en u in een dialoogvenster wordt gevraagd het programma af te sluiten, bijvoorbeeld bij een schijfleesfout of een fout door een beschadigd bestand
een andere toepassing (of de systeemsoftware) vastloopt en bijgevolg ook FileMaker Pro vastloopt
FileMaker Pro vastloopt en u de computer handmatig opnieuw moet opstarten
de computer handmatig opnieuw wordt opgestart om een andere reden.
Opmerking  In al deze gevallen is het mogelijk dat niet alleen het actieve bestand wordt beschadigd, maar dat ook alle ontgrendelde lokale bestanden beschadigd zijn die op dat moment zijn geopend. Zowel de actieve als de inactieve tabellen in bestanden kunnen worden beschadigd. Bestanden die zijn geopend via het netwerk vanaf een computer op afstand, worden niet beschadigd omdat FileMaker Pro op die computer nog steeds is geopend.
Problemen met beschadigde bestanden oplossen
Als u denkt dat een bestand is beschadigd omdat er records ontbreken of gegevens niet aan uw verwachtingen voldoen, raadpleegt u eerst de FileMaker Knowledge Base op http://help.filemaker.com. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen met de aanwijzingen in deze onderwerpen, maakt u een reservekopie van het bestand en herstelt u het bestand.
Zie Bestanden herstellen als u een bestand niet kunt openen of als u een foutmelding krijgt die aangeeft dat het bestand is beschadigd.