Verwijzingen > FileMaker Pro-databases onderhouden en herstellen > FileMaker Pro-bestanden herstellen
 
FileMaker Pro-bestanden herstellen
FileMaker Pro voert zo nodig automatisch een consistentiecontrole uit wanneer een database wordt geopend. U kunt er ook zelf voor kiezen om de consistentie te laten controleren van een bestand waarvan u vermoedt dat dit is beschadigd. Als een database vergaand moet worden gecorrigeerd om te kunnen worden geopend, kunt u FileMaker Pro laten proberen het bestand te herstellen.
De onderliggende doelstelling van bestandsherstel is zoveel mogelijk gegevens te behouden. In deze context verwijst gegevens in het algemeen naar het schema en de structuur van een bestand, met zijn tabellen, records, lay-outs, scripts en velddefinities. Gegevens die niet essentieel zijn, zoals de sorteervolgorde, worden niet hersteld.
Deze hulpprogramma's garanderen echter niet dat het bestand volledig wordt hersteld. Daarom moet u meteen nadat een beschadigde database is geopend een reservekopie van de herstelde database maken. De gegevens kunnen, afhankelijk van de omvang van het probleem, in een kloon van de originele database worden geïmporteerd.
Controleer of de inhoud van de gerepareerde of herstelde database consistent is met die van de oorspronkelijke database, in het bijzonder als de database is beëindigd tijdens een bewerking.
Speciale opmerkingen bij bestandsherstel
Over het algemeen moet u alleen bestanden herstellen die u niet kunt openen of waarbij problemen met de index optreden. Probeer eerst een gecomprimeerde versie van het bestand op te slaan. Databases die bij een zoekopdracht onjuiste records opleveren, moet u herstellen door een gecomprimeerde versie op te slaan (zie Een gecomprimeerde kopie opslaan).
De herstelfunctie probeert op agressieve wijze een bestand te repareren zodat u het kunt openen en uw gegevens kunt herstellen. Hiertoe worden tijdens de herstelprocedure mogelijk beschadigde velden, lay-outs, lay-outobjecten scripts en gegevens verwijderd. Bijgevolg gebruikt u de herstelfunctie alleen wanneer u een bestand niet meer kunt openen. Gebruik deze functie niet voor regelmatig bestandsonderhoud.
Opmerkingen 
Er zijn veel andere omstandigheden die leiden tot onjuiste zoekresultaten, zoals veldtypen die niet overeenkomen. Ook kunnen records onverwacht worden verwijderd door een verkeerd geplaatste scriptstap of een optie die is ingesteld in het dialoogvenster Relatie bewerken. Elimineer alle andere mogelijkheden voordat u aanneemt dat een bestand is beschadigd en moet worden hersteld.