FileMaker Pro Advanced gebruiken > Eigen menu's definiëren (FileMaker Pro Advanced) > Eigen menureeksen maken en bewerken (FileMaker Pro Advanced)
 
Eigen menureeksen maken en bewerken (FileMaker Pro Advanced)
U kunt eigen menureeksen maken die de gewenste menu's bevatten. Daarna kunt u een menureeks opgeven voor het bestand en de afzonderlijke lay-outs.
Belangrijk  Wanneer u een eigen menu dupliceert, wordt een kopie van de menureeks gemaakt die naar dezelfde eigen menu's verwijst als in de oorspronkelijke menureeks. Hierbij worden de eigen menu's niet gedupliceerd. Als u een menuonderdeel wijzigt, wijzigt u het menu voor alle menureeksen waarin het menu is opgenomen.
Zo maakt, bewerkt of dupliceert u een menureeks:
1. Kies Bestand > Beheren > Eigen menu's > tabblad Eigen menureeksen.
2. Geef instellingen op in het dialoogvenster 'Eigen menu's beheren' en klik vervolgens op OK.
Als u Maken of Bewerken hebt gekozen, verschijnt het dialoogvenster Eigen menureeks bewerken.
3. Geef op welke menu's u in de menureeks wilt opnemen.
Zo dupliceert en bewerkt u de standaard FileMaker Pro-menureeks:
1. Kies Bestand > Beheren > Eigen menu's > Eigen menu's.
2. Klik op Maken.
3. Klik in het dialoogvenster 'Eigen menu maken' op Begin met een standaard FileMaker-menu, selecteer een menu uit de lijst en klik vervolgens op OK.
4. Wijzig in het dialoogvenster 'Eigen menu bewerken' de waarde bij Naam eigen menu en pas andere instellingen naar wens aan. Klik vervolgens op OK.
Raadpleeg Eigen menu's definiëren (FileMaker Pro Advanced).
5. Herhaal stappen 2 tot en met 4 voor elk standaard FileMaker Pro-menu.
6. Klik in het dialoogvenster 'Eigen menu's beheren' op het tabblad Eigen menureeksen en klik vervolgens op Maken.
7. Voer bij Naam menureeks in het dialoogvenster 'Eigen menureeks bewerken' een beschrijvende naam in (bijvoorbeeld 'Standaardkopie FileMaker-menu's'). Klik daarna op Toevoegen.
8. Selecteer in het dialoogvenster 'Menu Selecteren' de menu's waaraan u deze menureeks wilt toevoegen en klik vervolgens op Selecteren.
9. Sleep in het dialoogvenster 'Eigen menureeks bewerken' een pijl De knop Gegevensinzage openen/sluiten omhoog of omlaag om de volgorde van de menu's in de lijst te wijzigen. Klik daarna op OK.
10. Klik in het dialoogvenster 'Eigen menu's beheren' op OK.
Opties voor de installatie van menureeksen opgeven
Nadat u menureeksen hebt gemaakt, moet u opties voor de installatie ervan opgeven. U kunt:
een standaardmenureeks voor een bestand opgeven
menureeksen voor afzonderlijke lay-outs opgeven (zie Een menureeks voor een lay-out opgeven)
scripts maken die menureeksen wijzigen (raadpleeg Menureeks installeren scriptstap)
in de menureeks menu's opgeven die in een bepaalde modus moeten worden weergegeven (raadpleeg Eigen menu's definiëren (FileMaker Pro Advanced))
Opmerkingen 
macOS:
Als u in uw menureeks geen menu Help opneemt, zal het besturingssysteem een leeg menu Help installeren. Dat menu kan niet worden verwijderd en de positie ervan op de menubalk noch de titel ervan kunnen worden gewijzigd.
Het FileMaker Pro-menu wordt toegevoegd aan het Apple-menu. U kunt de menuonderdelen Stop of Voorkeuren niet aanpassen. U kunt alleen het menuonderdeel Over FileMaker Pro aanpassen.
Windows: Het menuonderdeel Afsluiten wordt toegevoegd aan het einde van het eerste niet-vergrendelde (wijzigbare) menu. Het menuonderdeel Afsluiten kan niet worden aangepast.
Als u meer menu's aan de menureeks wilt toevoegen, houdt u Shift of Ctrl (Windows) of Command (macOS) ingedrukt en klikt u op de gewenste menu's.
Elke keer dat u tussen lay-outs schakelt, installeert FileMaker Pro de menureeks die in het dialoogvenster Lay-outinstelling bij de optie Menureeks is opgegeven.