Lay-outs en rapporten maken en beheren > Lay-outs bewerken > Een menureeks voor een lay-out opgeven
 
Een menureeks voor een lay-out opgeven
Voor elke lay-out kunt u opgeven welke menureeks wordt weergegeven wanneer een lay-out actief is. Een menureeks is de verzameling van menu's die op de menubalk wordt geïnstalleerd.
Zo geeft u een menureeks voor een lay-out op:
1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.
2. Klik op Lay-outinstelling Knop Lay-outinstelling in de lay-outbalk.
3. Selecteer in het dialoogvenster Lay-outinstelling een menureeks in de lijst Menureeks.
4. Klik op OK.
Opmerkingen 
Als u FileMaker Pro Advanced hebt, kunt u Eigen menu's beheren kiezen in de lijst Menureeks om het dialoogvenster Eigen menu's beheren te openen. Raadpleeg Eigen menu's definiëren (FileMaker Pro Advanced).