Konfigurera ett fält så att det visas som ett tangentbord
Du kan konfigurera ett fält av typen text, numeriskt, datum, tid och tidsstämplar så att det använder ett särskilt typ av tangentbord som hjälper dig att snabbt kunna mata in värden i FileMaker Go.
Så här konfigurerar du ett fält så att det visar ett kontextspecifikt tangentbord i FileMaker Go:
1.
I Layoutläge markerar du ett fält av typen text, numeriskt, datum, tid eller tidsstämpel.
2.
Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data.
3.
Markera Pektangentbordstyp i området Funktionssätt och välj någon av följande tangentbordstyper i listan.
 
iPhone/iPod touch: iOS standardtangentbord för siffror
iPad: Anpassat numeriskt tangentbord som matchar det numeriska tangentbordet i iPhone
Kommentar
 •
 •
 •
I FileMaker Go och Windows 8 kan du använda Aktivera pektangentbord scriptsteg om du vill aktivera eller inaktivera pektangentbordet. Du kan använda Funktionen Get(PektangentbordLäge) om du vill kontrollera pektangentbordets aktuella inställning.