Hantera säkerhet > Skapa och redigera behörighetsuppsättningar
 

Skapa och redigera behörighetsuppsättningar

Behörighetsuppsättningar anger nivåerna av åtkomst i en databas, t.ex. vilka layouter som ska vara synliga, vilka menyer som ska vara tillgängliga och huruvida utskrift är tillåtet eller inte. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Du kan skapa så många behörighetsuppsättningar som du behöver för att definiera de typer av åtkomst som du vill tillåta i en fil. Varje fil innehåller även tre fördefinierade behörighetsuppsättningar för vanliga typer av åtkomstnivåer. Mer information finns i Använda fördefinierade behörighetsuppsättningar. Skapa eller redigera kontoåtkomst för användare eller grupper så att de använder rätt behörighetsuppsättningar. Mer information finns i Skapa och redigera kontoåtkomst.

För att fullständigt kunna hantera kontoåtkomsten för en fil måste du öppna filen som en användare vars kontoåtkomstpost har tilldelats behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Om du öppnar filen med otillräcklig behörighet är kommandot Arkiv > Hantera > Säkerhet inaktiverat.

Du kan skapa och ändra behörighetsuppsättningar i en delad fil medan den används av klienterna. När du ändrar behörighetsuppsättningar träder ändringarna i kraft omedelbart, men stör inte eventuella pågående klientanslutningar. Om du till exempel ändrar behörigheten i en behörighetsuppsättning medan klienter använder den förblir deras behörighet oförändrad till nästa gång de öppnar filen.

I följande tabell kan du se vilka åtgärder du kan utföra för de fördefinierade behörighetsuppsättningarna och andra behörighetsuppsättningar som du skapar:

 

Åtgärd

Full åtkomst (fördefinierad)

Endast datainmatning (fördefinierad)

Skrivskyddad åtkomst (fördefinierad)

Andra behörighetsuppsättningar som du skapar

Ändra

Nej, förutom för att aktivera eller inaktivera utökade behörigheter

Ja

Radera

Nej

Nej

Nej

Nej*

Duplicera

Nej

Ja

Ja

Ja

* Innan du raderar andra behörighetsuppsättningar bör du redigera kontoåtkomstposterna så att de inte längre använder denna behörighetsuppsättning. Mer information finns i Skapa och redigera kontoåtkomst.

Så här skapar eller redigerar du en behörighetsuppsättning:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

2. Klicka på Avancerade inställningar och sedan på fliken Behörighetsuppsättningar.

3. Om du vill skapa en ny behörighetsuppsättning, klickar du på Ny. Du kan redigera en befintlig behörighetsuppsättning genom att markera behörighetsuppsättningen och klicka på Ändra.

4. Ange eller ändra namnet och beskrivningen (valfritt) för behörighetsuppsättningen.

Om du byter namn på en behörighetsuppsättning uppdateras också det nya namnet i alla kontoåtkomstposter som använder den behörighetsuppsättningen.

5. Hantera behörigheter för behörighetsuppsättningen. Se:

Ändra behörighet för poster

Ändra layoutbehörighet

Ändra behörighet för värdelistor

Ändra behörighet för scripts

Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning

Ändra annan behörighet

Information om hur du kopplar behörighetsuppsättningen till en eller flera kontoåtkomstposter finns i Skapa och redigera kontoåtkomst.

Relaterade avsnitt 

Använda fördefinierade behörighetsuppsättningar