Felsökning > Förbättra prestanda
 

Förbättra prestanda

För att få ut bästa prestanda bör FileMaker Server köras på en dedicerad dator, som enbart används som databasserver. När FileMaker Server är värd för många klienter eller databasfiler använder programmet en stor del av processor-, hårddisk- och nätverkskapaciteten. Andra processorintensiva program och intensiv nätverkstrafik på samma dator kan göra FileMaker Server långsamt, och prestandan för FileMaker Pro Advanced på klientdatorerna kan försämras.

Använd inte antivirusprogram för att gå igenom de mappar som innehåller delade databaser eller mappar för progressiv säkerhetskopiering.

Installera helst inte FileMaker Server på en dator som är en användares huvudsakliga arbetsstation eller en nätverksfilserver.

Du kan inte köra två olika versioner av FileMaker Server samtidigt på samma dator.

Undvik att använda datorn som kör FileMaker Server som e-post-, utskrifts- eller filserver.

Använd inte systemets programvara för säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera databaser som FileMaker Server är värd för. Använd istället FileMaker Server Admin Console för att schemalägga säkerhetskopiering av databaser.

Ange en mapp för progressiv säkerhetskopiering på en annan hårddisk än den där de värdbaserade databaserna finns. Eftersom de progressiva ändringarna kan skrivas till mappen för den progressiva säkerhetskopieringen i stort sett samtidigt som de skrivs till de värdbaserade databaserna, kan serverns prestanda förbättras genom att du använder två olika hårddiskar

Inaktivera skärmsläckare och funktionenvila (eller viloläge eller vänteläge) på servern. Dessa funktioner i operativsystemet minskar prestandan eller förhindrar åtkomst till delade databaser.

Använd en snabb hårddisk, RAID-system (Redundant Array of Independent Disks) med flera diskar eller ett pålitligt SAN-nätverk (Storage Area Network) för värdbaserade databaser.

Se till att det finns tillräckligt med diskutrymme på systemenheten i huvuddatorn för lagring av de temporära filerna. Databasservern skapar temporära filer i en temporär mapp på huvuddatorn för att cachelagra data för delade filer. Databasservern skapar en temporär fil för varje öppen delad fil. När den delade filen sedan stängs, stängs den associerade temporära filen och tas bort automatiskt. I de flesta fall är den temporära filens storlek 10-20 % av den associerade delade filen men den aktuella procentsatsen beror på antalet klienter och script på serversidan och deras aktivitetsnivå. Databasservern kontrollerar den temporära filens storlek då och då och minskar den om den blir för stor i förhållande till mängden tillgängligt ledigt diskutrymme.

Slå av filindexering – i Windows, Index-tjänsten, i macOS, Spotlight, eller någon programvara för indexering från en annan tillverkare. Denna funktion minskar prestandan.

Om du har flera FileMaker WebDirect-klienter bör du överväga att växla till en distribution för flera datorer. Se Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.

Planera så att uppgifterna körs när det är mindre troligt att klienterna använder värdbaserade databaser, om det är möjligt.

Be apputvecklarna att begränsa användningen av scriptsteget Utför script på server i värdbaserade databaser så att script körs på klientdatorerna istället för serverdatorn.

Kommentarer 

Eftersom vissa DHCP-servrar växlar mellan olika IP-adresser ska du använda en statisk IP-adress.

Relaterade avsnitt 

Felsökning