Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Åtkomstlogg
 

Åtkomstlogg

Databasservern loggar som standard åtkomst till databaser i en separat loggfil som heter Access.log. Vanliga händelser som registreras är:

klienter som ansluter till och kopplar bort från databasservern

databaser som klienter får åtkomst till med ett unikt konto och med det inbyggda gästkontot

klienter som nekades åtkomst på grund av anslutningsbegränsningar, inklusive FileMaker Pro Advanced-, FileMaker Go-, FileMaker WebDirect- och FileMaker Data API-klienter.

Åtkomster lagras i den tabbavgränsade filen Access.log som skapas i mappen FileMaker Server/Logs/.

Kommentarer 

När storleken på filen Access.log når begränsningen för loggfilstorlek namnändras den till Access-old.log och en ny Access.log-fil skapas.

Filen Access.log innehåller endast meddelanden på informationsnivå. Alla meddelanden på varnings- och felnivå loggas i filen Event.log.

Relaterade avsnitt 

Övervaka FileMaker Server