Dela databaser > Redigera konton och behörighetsuppsättningar
 

Redigera konton och behörighetsuppsättningar

Redigera konton och behörighetsuppsättningar som används av klienter för att nå databasen i FileMaker Pro Advanced. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

Aktivera lämpliga utökade behörigheter för specifika behörighetsuppsättningar. Varje konto som har kopplats till en behörighetsuppsättning med utökade behörigheter kan komma åt databasen via det protokoll som hör till en utökad behörighet (t.ex. Åtkomst via FileMaker Network). Information om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Aktivera behörigheten Koppla bort användaren från FileMaker Server vid inaktivitet för att koppla från inaktiva användare från FileMaker Server för varje konto (eller för att upprätthålla anslutningen) efter behov. Information om hur du anger hur länge en användare måste vara inaktiv innan han eller hon kopplas från finns i Tidsgränser för FileMaker-klientsessioner.

Du måste redigera alla FileMaker Pro Advanced-konton som flera användare kan dela om du tänker använda extern verifiering. Välj Extern server vid Kontot verifieras via i dialogrutan Ändra konto. Se FileMaker Pro Advanced Hjälp. Information om hur du konfigurerar FileMaker Server att stödja extern verifiering finns i Extern autentisering för databasåtkomst.

Av säkerhetsskäl får databaser du överför manuellt inte ha ett gästkonto med behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst, ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord eller ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval. Databasfiler med dessa kontotyper är osäkra.

Om du behöver dela osäkra databasfiler använder du CLI-kommandot
fmsadmin set serverconfig securefilesonly=false

Starta om FileMaker Server för att ändringen ska börja gälla. Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.

Det här kommandot tillåter osäkra databasfiler i standarddatabasmappen och extra databasmappen; det tillåter inte osäkra databasfiler i den säkra databasmappen. Om du inte ändrat detta standardbeteende kommer FileMaker Server inte att låta dig öppna databasfiler med dessa typer av osäkra konton.

Relaterade avsnitt 

Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter

Dela databaser