Dela databaser > Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter
 

Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter

Om inställningen Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt är aktiverad försöker FileMaker Server öppna FileMaker Pro Advanced-databaser i standarddatabasmappen, säker databasmapp och extra databasmapp när FileMaker Server startar. (Mer information finns i Startinställningar.)

FileMaker Server kanske inte kan öppna alla databaser automatiskt: Till exempel:

en krypterad databas utan ett sparat lösenord kan inte öppnas automatiskt

en okrypterad fil i den säkra databasmappen kan inte öppnas eftersom mappen bara tillåter säkra databaser

Så här kontrollerar du att databaser öppnades och är tillgängliga för FileMaker-klienter:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. I databaslistan kontrollerar du att:

Statusikonen Öppen (Ikon för statusen öppen) visas intill en databas, vilket anger att databasen är öppen och tillgänglig.

Rätt utökad behörighet har tilldelats till klienter så de kan använda databasen. Välj Visa utökad behörighet från menyväljaren intill Alla databaser. Texten som listas under varje öppen databas visar de klienter som kan komma åt databasen:

 

Utökad behörighet

Klienter som kan använda databasen

FMAPP

FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go

FMWEBDIRECT

FileMaker WebDirect

FMREST

FileMaker Data API

FMPHP

Anpassad webbpublicering med PHP

FMXML

Anpassad webbpublicering med XML

FMXDBC

ODBC- och JDBC-program

Om en utökad behörighet inte listas kan dessa klienter inte öppna den delade databasen. För att ge åtkomst stänger du databasen på servern och öppnar den med FileMaker Pro Advanced och aktiverar utökade behörigheter för de konton du vill ge tillgång.

Kommentarer 

Event.log (eller Windows Loggboken) bör innehålla FileMaker Server-meddelanden om att öppna filen. Mer information finns i Händelselogg.

Om du manuellt lade till filer i en databasmapp efter start, visar dessa filer statusikonen Stängd Ikon för statusen stängd intill databasnamnet. Du måste öppna dessa filer. Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.