Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextFontRemove
 

TextFontRemove

Verwijdert alle lettertypen of het TeVerwijderenLettertype uit de opgegeven tekst.

Opmaak 

TextFontRemove (tekst{;TeVerwijderenLettertype})

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

TeVerwijderenLettertype - een naam van een lettertype, uitgedrukt als tekst.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 8.0

Beschrijving 

Gebruik deze functie als u tekst weer wilt herstellen in het oorspronkelijke lettertype voor het veld. Als u geen lettertype opgeeft, wordt alle tekst weergegeven in het standaardlettertype dat in de lay-outmodus voor het veld is ingesteld. Wanneer het lettertype door de functie TeVerwijderenLettertype is opgegeven, wordt alleen het opgegeven lettertype verwijderd uit elk deel van de tekst dat in dat lettertype is weergegeven. Die delen van de tekst worden dan weergegeven in het standaardlettertype van het veld.

De spelling van lettertypenamen moet correct zijn. Tekstopmaakopties gaan verloren als het veldtype dat als resultaat wordt gegeven iets anders Tekst is.

Voorbeeld 1 

TextFontRemove ("Tekst in Arial en Tekst in Courier") geeft als resultaat Tekst in Arial en Tekst in Courier weergegeven in het standaardlettertype van het veld.

Voorbeeld 2 

TextFontRemove ("Tekst in Arial en Tekst in Courier" ; "Arial") geeft als resultaat Tekst in Arial en Tekst in Courier, waarbij het lettertype Arial is verwijderd uit de woorden Tekst in Arial.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules

Tekst opmaken