Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextColorRemove
 

TextColorRemove

Verwijdert alle lettertypekleuren in de opgegeven tekst of verwijdert de lettertypekleur die door de RGB-functie is opgegeven.

Opmaak 

TextColorRemove (Tekst{;RGB (rood;groen;blauw)})

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

RGB (rood;groen;blauw) - elk geheel getal in het bereik 0 tot en met 16777215 dat wordt verkregen door de waarden voor rood, groen en blauw (elk met een bereik van 0 tot 255) te combineren om een kleur voor te stellen.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 8.0

Beschrijving 

Gebruik deze functie als u tekst weer wilt herstellen in de oorspronkelijke lettertypekleur voor het veld. Als u niet met de functie RGB een kleur opgeeft, wordt alle tekst weergegeven in de standaardlettertypekleur die in de lay-outmodus voor het veld is ingesteld. Wanneer de lettertypekleur door de functie RGB wordt opgegeven, wordt alleen de opgegeven lettertypekleur verwijderd uit elk deel van de tekst dat in die kleur is weergegeven. Die delen van de tekst worden dan weergegeven in de standaardlettertypekleur van het veld.

Opmerkingen 

Tekstopmaakopties gaan verloren als het veldtype dat als resultaat wordt gegeven iets anders Tekst is.

Voorbeeld 1 

TextColorRemove ("Rode tekst en groene tekst") geeft als resultaat Rode tekst en groene tekst weergegeven in de standaardlettertypekleur van het veld.

Voorbeeld 2 

TextColorRemove ("Rode tekst en groene tekst" ; RGB (255 ; 0 ; 0)) geeft als resultaat Rode tekst en groene tekst waarin alleen de zuivere rode kleur van de woorden Rode tekst is verwijderd.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules

Tekst opmaken