ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro Advanced
 

ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro Advanced

U kunt FileMaker Pro Advanced gebruiken als:

Een gegevensbron, zodat u uw databasebestanden via ODBC (Open Database Connectivity) en JDBC (Java Database Connectivity) met andere programma's op dezelfde computer kunt delen. Zo kunt u in andere programma's bijvoorbeeld grafieken maken, cijfers analyseren en rapporten opstellen op basis van uw FileMaker Pro Advanced-gegevens. Raadpleeg hieronder "FileMaker Pro Advanced als een gegevensbron".

Een ODBC-clienttoepassing, zodat u interactief met gegevensbronnen op dezelfde computer of via een netwerk kunt werken. U kunt bijvoorbeeld gegevens uit een Oracle-gegevensbron in FileMaker Pro Advanced importeren en u kunt in de relatiegrafiek en in lay-outs interactief met een Oracle-gegevensbron werken. Raadpleeg hieronder "FileMaker Pro Advanced als een ODBC-clienttoepassing".

FileMaker Pro Advanced als een gegevensbron

FileMaker Pro Advanced bevat alle software die u nodig hebt om uw database als een gegevensbron te delen via ODBC en JDBC, inclusief de clientstuurprogramma's waarmee u vanuit andere programma's toegang kunt krijgen tot uw database. Als u uw FileMaker-databasebestand als een gegevensbron wilt delen via een netwerk, gebruikt u FileMaker Server.

Raadpleeg FileMaker Pro Advanced-gegevens delen via ODBC of JDBC voor informatie over het inschakelen van een databasebestand voor samengebruik.

Voor instructies voor de installatie van de FileMaker ODBC-clientstuurprogramma's raadpleegt u FileMaker Handleiding voor ODBC en JDBC. Als u meer informatie wilt over de ondersteunde SQL-instructies, uitdrukkingen, catalogusfuncties, raadpleegt u u de FileMaker-naslaggegevens voor SQL en de FileMaker Handleiding voor ODBC en JDBC.

FileMaker Pro Advanced als een ODBC-clienttoepassing

Wanneer u FileMaker Pro Advanced als een clienttoepassing gebruikt, moet u stuurprogramma's installeren en configureren voor de ODBC-gegevensbron waartoe u toegang wenst. Als u bijvoorbeeld toegang wenst tot gegevens uit een Oracle-database die ODBC gebruikt, moet u een Oracle ODBC-clientstuurprogramma installeren en configureren. Stuurprogramma's van andere fabrikanten zijn verkrijgbaar bij een aantal leveranciers. Raadpleeg Een ODBC-clientstuurprogramma configureren voor meer informatie.

Opmerking  ODBC-gegevensbronnen worden ook wel externe SQL-bronnen (ESS) genoemd.

Zie Toegang krijgen tot externe gegevensbronnen voor informatie over:

Interactief met Oracle-gegevensbronnen werken, in real-time, in de relatiegrafiek en in lay-outs. Raadpleeg Verbinding maken met externe gegevensbronnen.

ODBC-gegevens importeren in batchbewerkingen door SQL-opvragen te schrijven. Raadpleeg Een ODBC-gegevensbron opvragen vanuit FileMaker Pro Advanced.

Lees het volgende gedeelte voor een overzicht van de manieren waarop u FileMaker Pro Advanced kunt gebruiken als gegevensbron of client.

Bepalen hoe u in FileMaker met ODBC en JDBC gaat werken

 

Wat wilt u doen?

Hoe kunt u dit doen?

Zie

FileMaker Pro Advanced gebruiken als een gegevensbron/FileMaker Pro Advanced-gegevens delen

1. ODBC en JDBC

2. SQL-opvragen

FileMaker Handleiding voor ODBC en JDBC en FileMaker-naslaggegevens voor SQL

FileMaker Pro Advanced gebruiken als een ODBC-client/toegang krijgen tot ODBC-gegevens

1. Interactief via de relatiegrafiek

2. Eenmalig, statisch via ODBC-import (of via het menu Bestand > Openen), ook de scriptstap 'Records importeren' en scriptstap 'SQL uitvoeren'

Toegang krijgen tot externe gegevensbronnen

Terminologie

 

Term

Beschrijving

Databasebeheersysteem DBMS (Database Management System)

Een toepassing waarmee u gegevens in een database kunt opslaan, verwerken en opvragen.

SQL

Een standaardprogrammeertaal voor het besturen van en werken met een DBMS.

Gegevensbron

De gegevens waarmee u wilt werken (bijvoorbeeld een gegevensbeheersysteem) en de informatie om de gegevens te zoeken (zoals het pad of IP-adres).

Clienttoepassing

De toepassing die via de ODBC- of JDBC-interface (via SQL) gegevens opvraagt uit een gegevensbron.

Opvraag

Gegevens uit een gegevensbron ophalen, bewerken of wijzigen door SQL-instructies te verzenden.

Tabel

Een verzameling van gegevens, vergelijkbaar met een tabel in een FileMaker Pro Advanced-databasebestand.

Kolom

Een kenmerk in een tabel, vergelijkbaar met een veld in een FileMaker Pro Advanced-databasebestand.

Rij

Een verzameling van cellen in een tabel, vergelijkbaar met een record in een FileMaker Pro Advanced-databasebestand.

ODBC-stuurprogramma

Een DLL (Windows) of gedeelde bibliotheek (macOS) waarmee u een SQL-opvraag verstuurt om gegevens in een database te openen en waarmee u de opgevraagde gegevens naar de clienttoepassing verzendt.

JDBC-stuurprogramma

Een JAR-bestand (Java Archive) waarmee u een SQL-opvraag verstuurt om gegevens in een database te openen en waarmee u de opgevraagde gegevens naar de clienttoepassing verzendt.

Voordat u begint

Voordat u begint te werken met ODBC-gegevensbronnen, doet u het volgende:

Installeer het geschikte ODBC-stuurprogramma.

Ken het IP-adres of de domeinnaam van de ODBC-gegevensbron of FileMaker Pro Advanced-database.

Ken de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de ODBC-gegevensbron die zijn gegeven door de beheerder van de database.

De gegeven toegang door de databasebeheerder bepaalt of u lees-, schrijf- of alleen-lezentoegang hebt.