Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > RomanZenkaku
 

RomanZenkaku

Converteert op hankaku gebaseerde alfanumerieke tekens en symbolen naar de op zenkaku gebaseerde alfanumerieke tekens en symbolen.

Opmaak 

RomanZenkaku (tekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Voorbeeld 1 

RomanZenkaku ("Macintosh") geeft als resultaat M  a  c  i  n  t  o  s  h.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules