Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > RGB
 

RGB

Geeft als resultaat een geheel getal van 0 tot 16777215 dat wordt verkregen door kleurwaarden voor rood, groen en blauw te combineren.

Opmaak 

RGB (rood;groen;blauw)

Parameters 

rood - een numerieke uitdrukking of een numeriek veld dat een waarde van 0 tot en met 255 bevat.

groen - een numerieke uitdrukking of een numeriek veld dat een waarde van 0 tot en met 255 bevat.

blauw - een numerieke uitdrukking of een numeriek veld dat een waarde van 0 tot en met 255 bevat.

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

Getallen die door deze functie als resultaat worden gegeven, kunnen in de functie TextColor of TextColorRemove als de kleurparameter worden doorgegeven. De functie RGB gebruikt de volgende formule om het resultaat te berekenen:

rood * 2562 + groen * 256 + blauw

waarbij 2562 = 65536

 

Tip  Als u de RGB-waarde van een kleur wilt bepalen, klikt u in de lay-outmodus op de kleurenpalet Opvullen op de opmaakbalk en kiest u Andere kleur. Voor elk van de basiskleuren worden waarden weergegeven. In macOS selecteert u het tabblad Kleurenregelaars. Kies RGB-schuifbalken in de lijst.

Voorbeeld 1 

RGB (255;0;0) geeft als resultaat 16711680. dat rood voorstelt.

RGB (0;255;0) geeft als resultaat 65280, dat groen voorstelt.

RGB (0;0;255) geeft als resultaat 255, dat blauw voorstelt.

RGB (0;0;0) geeft als resultaat 0, dat zwart voorstelt.

RGB (255;255;255) geeft als resultaat 16777215, dat wit voorstelt.

Voorbeeld 2 

Geef in een tabel met de tekstvelden Voornaam en Achternaam de volgende berekening met automatische invoer op voor een derde veld met de naam Volledige naam, waarin de voornaam in oranje letters en de achternaam in paarse letters word weergegeven:

TextColor (Voornaam ; RGB (255 ; 165 ; 0) ) &" "& TextColor (Achternaam ; RGB (160 ; 32 ; 240) )

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules