Lay-outs en rapporten maken en beheren > Bepalen hoe lay-outs worden afgedrukt > Voorkomen dat objecten worden afgedrukt
 

Voorkomen dat objecten worden afgedrukt

U kunt voorkomen dat bepaalde objecten in een lay-out worden afgedrukt. Bijvoorbeeld:

Maak een knop op een rapportlay-out die niet wordt afgedrukt wanneer u het rapport afdrukt.

Plaats aanwijzingen in een lay-out die gebruikers kunnen lezen tijdens het invoeren van gegevens, maar die bij het afdrukken van de lay-out worden overgeslagen.

Zo voorkomt u dat objecten worden afgedrukt:

1. Selecteer in de lay-outmodus een of meer objecten die u niet wilt afdrukken.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Positie Knop Opgeven.

3. Selecteer in het gebied Verschuiving en zichtbaarheid voor Zichtbaarheid object de optie Verbergen tijdens afdrukken.

Opmerkingen 

Niet-afdrukbare objecten zijn zichtbaar in de bladermodus en lay-outmodus, maar worden niet weergegeven als u een schermafdruk bekijkt of een afdruk maakt. Kies in de lay-outmodus Weergave > Tonen > Niet-afdrukbare objecten om dergelijke objecten weer te geven met een grijze rand.

Als u de lege ruimte van een niet-afdrukbaar object in de lay-out wilt opvullen, stelt u verschuivingsopties in voor het betreffende object en de objecten die eronder staan. Raadpleeg Lege ruimten op afdrukken verwijderen.

Verwante onderwerpen 

Werken met knoppen en knoppenbalken in lay-outs

Schermafdrukken maken van gegevens in een lay-out