Lay-outs en rapporten maken en beheren > Bepalen hoe lay-outs worden afgedrukt
 

Bepalen hoe lay-outs worden afgedrukt

De gebruikte printer, de opgegeven printeropties, de ingestelde marges en de gekozen lay-outopties zijn allemaal van invloed op de wijze waarop gegevens in FileMaker Pro Advanced worden afgedrukt.

U kunt ook een lay-out instellen om records in kolommen af te drukken (om bijvoorbeeld een telefoonlijst met meerdere kolommen af te drukken), verschuivingsopties instellen om lege ruimten op afdrukken te verwijderen en beletten dat bepaalde lay-outobjecten worden afgedrukt.

Verwante onderwerpen 

Gegevens afdrukken en een schermafdruk weergeven