Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (StatusSorteren)
 

Get (StatusSorteren)

Geeft als resultaat een waarde die de huidige sorteerstatus aangeeft.

Opmaak 

Get (StatusSorteren)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Geeft als resultaat:

0 als de records in de actieve tabel niet zijn gesorteerd

1 als de records in de actieve tabel zijn gesorteerd

2 als de records in de actieve tabel gedeeltelijk zijn gesorteerd (deels gesorteerd).

Elk venster heeft zijn eigen sorteerstatus.

Opmerkingen 

Wanneer records uit een ander bestand zijn geïmporteerd in een eerder gevonden en gesorteerde reeks, kunnen de records in een gesorteerde reeks bestaan in een halfgesorteerde toestand. Als u de geïmporteerde records wilt opnemen in de sorteervolgorde, sorteert u de gevonden reeks na de importactie.

Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat 1 als de records in de actieve tabel zijn gesorteerd.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules