Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (HuidigeTijdstempel)
 

Get (HuidigeTijdstempel)

Geeft als resultaat de huidige datum en tijd (tot op de seconde) volgens de systeemklok.

Opmaak 

Get (HuidigeTijdstempel)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tijdstempel

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

Het gegevenstype van het resultaat van een berekening bepaalt hoe de resulterende waarde van deze functie wordt voorgesteld.

 

Het uitkomsttype is

Deze functie geeft als resultaat

tijdstempel of tekst

De huidige datum en tijd in de opmaak bepaald door de instellingen van het besturingssysteem wanneer het bestand is gemaakt

Opmerking  Als het nummer van de seconden nul is, worden de seconden niet weergegeven. Bijvoorbeeld: 1-1-2019 11:30 AM.

een getal

Het totale aantal seconden sinds middernacht op 1 januari 0001.

Opmerkingen 

In client/server- en peer-to-peer-omgevingen geeft deze functie als resultaat de tijd en datum op de client. Om de datum en tijd van de host te verkrijgen, gebruikt u de Get (TijdstempelHuidigeHost) functie.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat 1-1-2019 11:30:01 AM wanneer het resultaat van de berekening tekst is en op de systeemklok 1 januari 2019 11:30:01 wordt weergegeven.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules