Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (HuidigeUitgebreidePrivileges)
 

Get (HuidigeUitgebreidePrivileges)

Geeft als resultaat een lijst met trefwoorden op basis van de account die is gebruikt om deze berekening te evalueren. Voor de ingeschakelde uitgebreide privileges.

Opmaak 

Get (HuidigeUitgebreidePrivileges)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

De trefwoorden in de lijst worden door teruglooptekens gescheiden. Uitgebreide privileges zijn aanvullende toegangsrechten die aan een privilegeset van een account zijn toegewezen). Raadpleeg Accounts, privilegesets en uitgebreide privileges.

Deze functie geeft als resultaat een lege lijst als aan een gebruiker geen uitgebreide privileges zijn toegewezen voor het huidige databasebestand.

Opmerkingen 

Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.

Als u bent aangemeld en een script uitvoert dat is ingesteld om te worden uitgevoerd met volledige toegangsprivileges, geeft Get (UitgebreidePrivilegesAccount) als resultaat de uitgebreide privileges voor uw account, maar geeft Get (HuidigeUitgebreidePrivileges) de uitgebreide privileges voor de account Admin als resultaat.

Zie ook Get (UitgebreidePrivilegesAccount) functie.

Voorbeeld 1 

De account die deze berekening evalueert, gebruikt een privilegeset die het uitgebreide privilege ‘Toegang via FileMaker WebDirect’ (trefwoord "fmwebdirect") bevat:

Position (Get (UitgebreidePrivilegesAccount); "fmwebdirect"; 1; 1) geeft als resultaat een waarde die groter is dan 0.

Verwante onderwerpen 

Databases beveiligen

Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules