Geavanceerde tools gebruiken > Runtime-oplossingen maken > Verschillen tussen de runtime-toepassing en FileMaker Pro Advanced
 

Verschillen tussen de runtime-toepassing en FileMaker Pro Advanced

Opmerking  In dit onderdeel worden functies beschreven die beschikbaar zijn als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

Wanneer u dubbelklikt op het pictogram van FileMaker Pro Advanced om het programma te starten, kunt u een nieuwe oplossing maken of een oplossing kiezen die u wilt openen. Wanneer u een runtime-toepassing van FileMaker Pro Advanced start, wordt het primaire gebonden bestand automatisch geopend.

Er zijn nog andere grote verschillen tussen de runtime-toepassing en FileMaker Pro Advanced:

In de runtime-toepassing zijn alle databaseontwerpfuncties verwijderd of verborgen.

Dit omvat de modus Lay-out en de opdrachten in het vervolgmenu Beheren.

Eigen functies en eigen menu's werken in de runtime-toepassing maar gebruikers van de runtime-toepassing kunnen geen eigen functies of eigen menu's wijzigen of maken.

Enkele andere menuopdrachten zijn uit de runtime-toepassing verwijderd.

U kunt de runtime-toepassing bijvoorbeeld niet gebruiken om een oplossing te maken, te openen of te sluiten. (Gebonden runtime-oplossingen moeten een eigen knop of script bevatten om andere bestanden te sluiten of te openen. Het venster van een runtime-opdracht bevat namelijk geen sluitopdracht.)

Plug-ins kunnen in het dialoogvenster Voorkeuren worden ingeschakeld. De optie Oplossingen toestaan om bestanden te installeren in de voorkeuren van plug-ins staat plug-ins toe updates automatisch te insta lleren. Raadpleeg Plug-invoorkeuren instellen.

Hoewel de filter XML Data als een optie voor de Bestand converteren scriptstap verschijnt, kunt u geen XML-bestanden converteren die deze scriptstap in een runtime-toepassing gebruiken.

De FileMaker-runtime-toepassing is voor oplossingen met één enkele gebruiker. Daarom is de peer-to-peer-deling van een runtime-oplossing via een netwerk niet mogelijk. Als u meerdere gebruikers toegang tot dezelfde runtime-oplossing wilt geven, moet u de runtime-oplossing in FileMaker Pro Advanced of FileMaker Server openen.

macOS: Apple Events worden ondersteund in runtime-toepassingen.

Bovendien bieden runtime-toepassingen geen ondersteuning voor:

de mogelijkheid om records op te slaan als of te verzenden als PDF-bestanden

geavanceerde tools

Als een runtime-database is geopend in FileMaker Pro Advanced, zijn geavanceerde tools beschikbaar (tenzij de volledige toegangsprivileges zijn verwijderd).

externe SQL-gegevensbronnen (ESS), ODBC-import of de SQL uitvoeren scriptstap

grafieken

accounts van OAuth-identiteitsprovider

de JSON-functies (raadpleeg Werken met de JSON-functies)

het opgeven van cURL-opties in de Invoegen vanuit URL scriptstap

Programma- en documentvoorkeuren

In de runtime-toepassing zijn sommige opties op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren niet beschikbaar. Bijvoorbeeld: De opties om de gebruiker te verwittigen wanneer een update of nieuwe versie van FileMaker Pro Advanced beschikbaar is, zijn niet aanwezig.

Het tabblad Lay-out is niet beschikbaar in het dialoogvenster Voorkeuren voor de runtime-toepassing.

In de runtime-toepassing bevat het dialoogvenster Bestandsopties alleen het tabblad Spelling.

Vergelijking van de menuopdrachten

De volgende tabellen bevatten de menuopdrachten die beschikbaar zijn in FileMaker Pro Advanced en in de runtime-toepassing.

 

Opdracht in het menu Bestand

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

Nieuwe maken

X

 

X

 

Mijn apps

 

 

 

 

Recent

X

 

X

 

Hosts

X

 

X

 

Openen

X

 

X

 

Sluiten

X

X

X

X

Beheren

X

 

X

 

Samengebruik

X

 

X

 

Bestandsopties

X

X

X

X

Wachtwoord wijzigen

X

X

X

X

Printerinstelling

X

X

 

 

Pagina-instelling

 

 

X

X

Afdrukken

X

X

X

X

Records importeren

X

X

X

X

Records exporteren

X

X

X

X

Records opslaan/verzenden als

X

1

X

1

Verzenden

X

2

X

2

Kopie opslaan als

X

X

X

X

Herstellen

X

3

X

3

Afsluiten

X

X

 

 

1. U kunt Records opslaan/verzenden als PDF of Link naar snapshot niet gebruiken. macOS-gebruikers kunnen de huidige record als een PDF opslaan door in de menubalk Bestand > Afdrukken te kiezen.

2. U kunt Koppeling naar database verzenden niet gebruiken.

3. Druk op Ctrl+Shift (Windows) of Option-Command (macOS) terwijl u een runtime-oplossing start. Raadpleeg Runtime-bestanden herstellen.

 

Opdracht in het menu Bewerken

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

Ongedaan maken/Ongedaan maken niet mogelijk

X

X

X

X

Opnieuw/Kan niet opnieuw uitvoeren

X

X

X

X

Knippen

X

X

X

X

Kopiëren

(Alle records kopiëren)

X

X

X

X

Plakken

X

X

X

X

Alleen tekst plakken

1

1

X

X

Wissen

X

X

X

X

Dupliceren

X

 

X

 

Alles selecteren

(Alle records selecteren)

X

X

X

X

Zoeken/vervangen

X

X

X

X

Spelling

X

X

X

X

Veldinhoud exporteren

X

X

X

X

Voorkeuren

X

X

 

1. Niet zichtbaar in menu maar toegankelijk via Ctrl+Shift+V.

 

Opdracht in het menu Weergave

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

Bladeren

X

X

X

X

Zoeken

X

X

X

X

Lay-out

X

 

X

 

Schermafdruk

X

X

X

X

Ga naar lay-out

X

X

X

X

Formulierweergave

X

X

X

X

Lijstweergave

X

X

X

X

Tabelweergave

X

X

X

X

Statusbalk

X

X

X

X

Statusbalk aanpassen

X

X

X

X

Opmaakbalk

X

X

X

X

Liniaal

X

X

X

X

Inzoomen

X

X

X

X

Uitzoomen

X

X

X

X

 

Opdracht in het menu Invoegen

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

Afbeelding

X

X

X

X

Geluid/video

X

X

X

X

PDF

X

X

X

X

Bestand

X

X

X

X

Huidige datum

X

X

X

X

Huidige tijd

X

X

X

X

Huidige gebruikersnaam

X

X

X

X

Uit index

X

X

X

X

Uit laatst bezochte record

X

X

X

X

 

Opdracht in het menu Opmaak

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

Lettertype

X

X

X

X

Grootte

X

X

X

X

Stijl

X

X

X

X

Tekst uitlijnen

X

X

X

X

Regelafstand

X

X

X

X

Tekstkleur

X

X

X

X

 

Opdracht in het menu Records

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

Nieuwe record

X

X

X

X

Record dupliceren

X

X

X

X

Record verwijderen

X

X

X

X

Gevonden records verwijderen/Alle verwijderen

X

X

X

X

Ga naar record

X

X

X

X

Venster vernieuwen

X

X

X

X

Alle records tonen

X

X

X

X

Alleen weggelaten records tonen

X

X

X

X

Record weglaten

X

X

X

X

Diverse weglaten

X

X

X

X

Laatste zoekopdracht wijzigen

X

X

X

X

Opgeslagen zoekopdrachten

X

X

X

X

Records sorteren

X

X

X

X

Sorteren opheffen

X

X

X

X

Veldinhoud vervangen

X

X

X

X

Veldinhoud opnieuw opzoeken

X

X

X

X

Vorige versie record

X

X

X

X

 

Opdracht in het menu Verzoeken (modus Zoeken)

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

Nieuw verzoek

X

X

X

X

Verzoek dupliceren

X

X

X

X

Verzoek verwijderen

X

X

X

X

Ga naar verzoek

X

X

X

X

Alle records tonen

X

X

X

X

Zoekopdracht uitvoeren

X

X

X

X

Gevonden reeks beperken

X

X

X

X

Gevonden reeks uitbreiden

X

X

X

X

Vorige versie verzoek

X

X

X

X

 

Opdracht in het menu Scripts

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

<Scriptnamen>

X

X

X

X

Opmerking  Alle andere opdrachten van het menu ‘Scripts’ zijn alleen beschikbaar in FileMaker Pro Advanced.

 

Opdracht in het menu Venster

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

Nieuw venster

X

X

X

X

Venster weergeven

X

X

X

X

Venster verbergen

X

X

X

X

Venster minimaliseren

X

X

X

X

Naast elkaar

X

X

X

X

Onder elkaar

X

X

X

X

Trapsgewijs

X

X

X

X

Alles naar voorgrond

X

X

X

X

<Namen van geopende vensters>

X

X

X

X

 

Opdracht in het menu Help

FileMaker Pro Advanced in Windows

Runtime in Windows

FileMaker Pro Advanced in macOS

Runtime in macOS

FileMaker Pro Advanced Help

X

 

X

 

Sneltoetsen

X

 

X

 

Bronnencentrum

X

 

X

 

Productdocumentatie

X

 

X

 

Consultants en oplossingen

X

 

X

 

Feedback op FileMaker leveren

X

 

X

 

Controleren op updates

X

 

X

 

FileMaker Pro Advanced registreren

X

 

X

 

FileMaker Community

X

 

X

 

Service en ondersteuning

X

 

X

 

Over FileMaker Pro Advanced

X

 

1

 

Over FileMaker Pro Advanced-runtime (wordt weergegeven als er geen eigen script Over… is opgegeven)

 

X

 

1

Over <runtime-oplossing> (wordt weergegeven als er een eigen script Over… is opgegeven)

 

X

 

1

<Naam van Help-script van runtime-oplossing> (wordt weergegeven als er een eigen Help-script is opgegeven)

 

X

 

X

1. Raadpleeg de tabel Opdrachten in het menu Programma

 

Opdrachten in het programmamenu (macOS)

FileMaker Pro Advanced

Runtime

Over FileMaker Pro Advanced

X

 

Over FileMaker Pro Advanced-runtime (wordt weergegeven als er geen eigen script Over… is opgegeven)

 

X

Over <runtime-oplossing> (wordt weergegeven als er een eigen script Over… is opgegeven)

 

X

Voorkeuren

X

X

Services

X

X

FileMaker Pro Advanced verbergen

X

 

<runtime-oplossing> verbergen

 

X

Andere verbergen

X

X

Alles tonen

X

X

FileMaker Pro Advanced afsluiten

X

 

<runtime-oplossing> afsluiten

 

X

Genegeerde scriptstappen

Aangezien bepaalde functies uit de runtime-toepassing zijn verwijderd, worden sommige scriptstappen door de runtime-toepassing genegeerd: De genegeerde scriptstappen worden gemarkeerd met 'Nee' of 'Gedeeltelijk' voor 'Runtime-oplossing' in het onderdeel Compatibiliteit van de beschrijving van elke scriptstap. Raadpleeg Naslaggegevens voor scriptstappen.

Opmerking  'Bestand openen' geeft als resultaat een fout als het opgegeven bestand niet aan de runtime-toepassing is gebonden. Een runtime-oplossing kan een extern script alleen uitvoeren als het externe bestand aan de runtime-oplossing is gebonden.

Opgeslagen runtime-instellingen of -voorkeuren

De runtime-toepassing bewaart de registerinstellingen (Windows) of voorkeuren (macOS) op de volgende locatie.

Windows: HKEY_CURRENT_USER\Software\FileMaker\<solution name>\17.0

Opmerking  De bestandsextensie voor de runtime-databasebestanden wordt in HKEY_CLASSES_ROOT geregistreerd.

macOS: com.filemaker.client.runtime.<Naam van oplossing>.plist