Verwijzingen > FileMaker Pro Advanced-databases onderhouden en herstellen > FileMaker Pro Advanced-bestanden herstellen > Beschadigde lay-outs
 

Beschadigde lay-outs

Als een FileMaker Pro Advanced-databasebestand niet meer reageert of onverwacht wordt gesloten wanneer u overschakelt naar een lay-out, bevat de lay-out mogelijk een beschadigd object. Als dit gebeurt, kunt u proberen het beschadigde object te verwijderen Dit kan echter lastig zijn, omdat de beschadiging mogelijk niet zichtbaar is. De beschadiging kan er ook voor zorgen dat FileMaker Pro Advanced onverwacht wordt gesloten of niet meer reageert wanneer het probeert het object weer te geven, zodat u het beschadigde object moeilijk kunt identificeren en verwijderen. Vaak bestaat de eenvoudigste en soms ook enige oplossing erin dat u de volledige lay-out verwijdert, zodat ook het beschadigde object wordt verwijderd.

Een beschadigde lay-out verwijderen

1. Open het bestand zonder de beschadigde lay-out weer te geven.

Als de beschadigde lay-out altijd wordt weergegeven wanneer u het bestand opent, raadpleegt u Een bestand met een beschadigde opstartlay-out openen.

2. Kies Bestand > Beheren > Lay-outs.

3. Selecteer de beschadigde lay-out en klik vervolgens op Verwijderen.

Als het probleem aanhoudt, herstelt u het bestand met de opties van het dialoogvenster Geavanceerde herstelopties. Selecteer Bestandsblokken als zodanig kopiëren en alleen Opstartscript en lay-out overslaan. Met deze combinatie van opties maakt u een nieuwe database die een kopie is van de vorige. Wanneer FileMaker Pro Advanced wordt geopend, schakelt het over naar een nieuwe lege lay-out en is de scriptoptie ‘Bij openen’ uitgeschakeld. (Zie Geavanceerde opties voor bestandsherstel instellen voor meer informatie.)

Opmerking  FileMaker Pro Advanced-runtime-toepassingen bieden geen ondersteuning voor geavanceerde functies voor bestandsherstel.

Een bestand met een beschadigde opstartlay-out openen

1. Open of maak een ander FileMaker Pro Advanced-bestand.

2. Maak een script met de volgende stap: Script uitvoeren [ Opgegeven: Uit lijst ; "ScriptNaam" uit bestand: "BeschadigdBestand" ; Parameters: ] waarbij ‘BeschadigdBestand’ de naam is van het bestand dat u niet kunt openen.

3. Definieer deze stap zodat een script (ScriptNaam) in ‘BeschadigdBestand’ wordt uitgevoerd waarmee naar een andere lay-out dan de opstartlay-out wordt overgeschakeld.

4. Voer dit script uit. BeschadigdBestand wordt vervolgens geopend in een andere lay-out.

5. Volg de stappen die in Een beschadigde lay-out verwijderen hiervoor zijn beschreven op.

U kunt ook proberen het bestand te herstellen en de bestandsstructuur opnieuw op te bouwen door in het dialoogvenster Geavanceerde herstelopties de optie Scripts, lay-outs, enz. (structuur) scannen en opnieuw opbouwen te selecteren. Zie Geavanceerde opties voor bestandsherstel instellen voor meer informatie.