Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > Besturingselement voor lokale meldingen configureren
 

Besturingselement voor lokale meldingen configureren

Zet een lokale melding in de wachtrij of wist die.

Zie ook 

Opties 

Met Actie zet u een lokale melding in de wachtrij, of wist u een bestaande melding in de wachtrij.

Met Naam geeft u de naam op van de lokale melding die u in de wachtrij wilt plaatsen of die u wilt wissen. U moet een unieke naam voor elke melding opgeven.

Met Script geeft u het script op dat wordt uitgevoerd nadat de gebruiker op de melding heeft gereageerd. Het script wordt ook uitgevoerd als de melding wordt weergegeven wanneer FileMaker Go zich op de voorgrond bevindt of wanneer meldingen voor FileMaker Go zijn uitgeschakeld.

Met Vertraging geef u het aantal seconden op dat er wordt gewacht alvorens de melding in de wachtrij te plaatsen.

Met Titel geeft u de naam van de melding op.

Met Hoofdgedeelte geeft u de tekst van de melding op.

Met Knop 1, 2 of 3 Label geeft u de label voor elke knop in de melding op.

Met Knop 1, 2 of 3 Voorgrond geeft u op of FileMaker Go naar de voorgrond moet komen of op de achtergrond moet blijven nadat de gebruiker op de knop heeft getikt. Als het resultaat van de berekening 1 is (waar), zorgt een tik op de knop ervoor dat FileMaker Go naar de voorgrond verhuist. Als het resultaat 0 is (onwaar) of niet is opgegeven, blijft FileMaker Go op de achtergrond.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Nee 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Nee 

Afkomstig van 

FileMaker Pro Advanced 17.0

Beschrijving 

Gebruik deze scriptstap om een melding op een apparaat weer te geven wanneer FileMaker Go niet is geopend of op de achtergrond actief is. De melding wordt weergegeven na de optionele vertraging, zelfs als FileMaker Go niet is geopend.

Als u een script opgeeft, wordt de volgende parameter bestaande uit meerdere regels doorgegeven aan het script.

 

Regelnummer

Parameterwaarde

1

De naam van de melding.

2

Een van de volgende waarden:

MeldingGeselecteerd - De gebruiker heeft op de melding getikt.

MeldingNietWeergegeven - De melding is niet weergegeven omdat FileMaker Go zich op de voorgrond bevond.

MeldingNietToegestaan - Meldingen zijn uitgeschakeld op het iOS-apparaat.

<knoplabel> - De gebruiker heeft op de opgegeven knop in de melding getikt.

3

1 als FileMaker Go zich op de voorgrond bevond wanneer het script in de wachtrij is gezet; 0 als FileMaker Go zich op de achtergrond bevond wanneer het script in de wachtrij is gezet.

4

De optionele scriptparameter wordt in het dialoogvenster ‘Script opgeven’.

Opmerkingen 

Als een nieuwe melding dezelfde naam als een melding in de wachtrij heeft, wordt de vorige melding gewist alvorens de nieuwe melding in de wachtrij wordt geplaatst.

Als de gebruiker op de melding tikt, verhuist FileMaker Go naar de voorgrond en wordt het opgegeven script uitgevoerd. Als de melding wordt weergegeven maar de gebruiker er niet op reageert, wordt het script niet uitgevoerd.

Voorbeeld 1 

Zet een melding in de wachtrij zonder een script of knoppen te gebruiken.

Besturingselement voor lokale meldingen configureren [Actie: Wachtrij; Naam: "BeaconGevonden"; Vertraging: 30; Titel: "Beacon gevonden"; Hoofdgedeelte: $beaconBericht;]

Voorbeeld 2 

Wist een melding in de wachtrij.

Besturingselement voor lokale meldingen configureren [Actie: Stopzetten; Naam: "BeaconGevonden";]

Voorbeeld 3 

Zet een melding in de wachtrij na een vertraging van 10 minuten. Telkens als de gebruiker op de knop ‘Snooze’ tikt, wordt het script ‘Melding verwerken’ opnieuw uitgevoerd om de gebruiker een herinnering na 10 minuten te sturen. De volgende parameter bestaande uit meerdere regels wordt doorgegeven aan het script ‘Melding verwerken’ wanneer de gebruiker op de knop ‘Snooze’ tikt.

HerinnerMij
Snooze
0

Als de gebruiker op de knop ‘Nu voorbereiden’ tikt, voert het script ‘Melding verwerken’ het script ‘Rapport nu voorbereiden’ uit.

Het script ‘Melding verwerken’:

Variabele instellen [$parameter; Waarde: Get (ScriptParameter)]Variabele instellen [$knopLabel; Waarde: GetValue ($parameter; 2) ]If [ (ValueCount ($param) = 0) of (PatternCount ($knopLabel; "Snooze") > 0)]Besturingselement voor lokale meldingen configureren [Actie: Wachtrij; Naam: "HerinnerMij"; Script: "Melding verwerken"; Vertraging: 600; Titel: "Inventarisatierapport"; Hoofdgedeelte: "Bereid het inventarisatierapport voor."; Knop 1 Label: "Nu voorbereiden"; Knop 2 Label: "Snooze"; Knop 1 Voorgrond: Waar]Else If [Exact ($knopLabel; "Nu voorbereiden")]Script uitvoeren [Opgegeven: Uit lijst; "Rapport nu voorbereiden"; Parameter: ]End If

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)