Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing
 

Scriptstappen voor besturing

Met scriptstappen voor besturing kunt u de voortgang van het script exact bepalen door aan te geven hoe FileMaker Pro Advanced moet reageren op specifiek omschreven situaties die zich kunnen voordoen.

Met scriptstappen voor records kunt u:

scripts en subscripts aanroepen

een script onderbreken en hervatten, afhankelijk van bepaalde voorwaarden

scriptstappen voorwaardelijk uitvoeren met behulp van if/then/else-logica

een script afbreken voordat alle taken zijn uitgevoerd als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan

lussen maken die telkens opnieuw een reeks stappen in een script uitvoeren tot aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan

een script aanroepen op een opgegeven interval of wanneer een iOS-apparaat een regio binnengaat of verlaat

een lokale melding in de wachtrij zetten of die wissen en een script uitvoeren nadat de gebruiker op de melding heeft gereageerd.