Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > AVPlayer Opties instellen
 

AVPlayer Opties instellen

Wijzigt de instellingen voor een mediabestand dat wordt afgespeeld of is gepauzeerd.

Zie ook 

Opties 

Presentatie wijzigt de instelling voor het afspelen van de media.

Start volledig scherm begint de media op het volledige scherm af te spelen maar staat toe dat de weergave van de presentatie wordt gewijzigd in een geïntegreerd weergave.

Alleen volledig scherm begint de media op het volledige scherm af te spelen.

Start geïntegreerd begint de media geïntegreerd af te spelen maar staat toe dat de weergave van de presentatie wordt gewijzigd in een weergave op het volledige scherm.

Alleen geïntegreerd speelt de media geïntegreerd af en staat niet toe dat de weergave van de presentatie wordt gewijzigd in een weergave op het volledige scherm.

Alleen audio speelt alleen de audio af.

Interactie uitschakelen wijzigt de instelling voor de in- of uitschakeling van de interactie tussen de gebruiker en de afspeelregelaars. Als deze optie is ingesteld op Ja, kunt u geen afspeelregelaars of bewegingen gebruiken voor interactie met de media.

Ja schakelt de interactie tussen de gebruiker en de afspeelregelaars uit.

Nee schakelt de interactie tussen de gebruiker en de afspeelregelaars in.

Besturingselementen verbergen wijzigt de instelling voor het weergeven of verbergen van de afspeelregelaars terwijl de media worden afgespeeld. Als u de afspeelregelaars verbergt maar de interactie inschakelt, kunt u bewegingen in plaats van afspeelregelaars gebruiken.

Ja verbergt de afspeelregelaars.

Nee toont de afspeelregelaars.

Externe besturingselementen uitschakelen schakelt de iOS-afspeelregelaars op het toegangsscherm of in het Bedieningspaneel in of uit wanneer de media worden afgespeeld of zijn gepauzeerd.

Ja schakelt de iOS-afspeelregelaars uit.

Nee schakelt de iOS-afspeelregelaars in.

Pauzeren op achtergrond wijzigt de instelling voor het afspelen van de audio en video wanneer FileMaker Go naar de achtergrond verdwijnt. Als deze optie niet is ingesteld en FileMaker Go naar de achtergrond verdwijnt, wordt de audio verder afgespeeld maar wordt de video gepauzeerd.

Ja pauzeert de audio en de video.

Nee speelt de audio en de video verder af.

Positie geeft aan met hoeveel seconden vanaf het begin van de media het afspelen moet verschuiven.

Start verschuiving geeft in seconden vanaf het begin van de media aan waar het afspeelbereik begint. De media kunnen alleen binnen het afspeelbereik worden afgespeeld. Bijvoorbeeld: Als u deze optie instelt op 30, kan de gebruiker niet terugspoelen naar de eerste 30 seconden van de media of kan deze de eerste 30 seconden van de media niet afspelen. De standaardwaarde voor deze optie is 0. Hierdoor beginnen de media vanaf het begin.

Einde verschuiving geeft in seconden vanaf het begin van de media aan waar het afspeelbereik eindigt. De media kunnen alleen binnen het afspeelbereik worden afgespeeld. Bijvoorbeeld: Als u deze optie instelt op 100, kan de gebruiker niet vooruitspoelen naar het deel na 100 seconden van de media of kan deze het deel na 100 seconden van de media niet afspelen. De standaardwaarde voor deze optie is 0. Hierdoor worden de media tot het einde afgespeeld.

Met Zoom geeft u op hoe de video moet worden weergegeven:

Passend maken behoudt de beeldverhouding en past de video aan om in het weergavegebied te passen.

Opvullen behoudt de beeldverhouding en past de video aan om het weergavegebied op te vullen.

Uitrekken rekt de video uit om het weergavegebied op te vullen maar behoudt de beeldverhouding niet.

Alleen passend maken staat niet toe dat gebruikers de zoominstelling wijzigen in Opvullen of Uitrekken.

Alleen opvullen staat niet toe dat gebruikers de zoominstelling wijzigen in Passend maken of Uitrekken.

Alleen uitrekken staat niet toe dat gebruikers de zoominstelling wijzigen in Passend maken of Opvullen.

Met Volume geeft u een waarde tussen 0,0 en 1,0 op als het volumeniveau voor de audio.

Sequentie geeft aan welk mediabestand daarna moet worden afgespeeld.

Geen speelt geen media meer af.

Volgende speelt de volgende media af.

Vorige speelt de vorige media af.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Nee 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Nee 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 14.0

Beschrijving 

Gebruik deze scriptstap om de instellingen voor audio-, video- of afbeeldingsbestanden te wijzigen wanneer het bestand wordt afgespeeld of is gepauzeerd.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript wijzigt de instelling van een video die momenteel wordt afgespeeld om het afspelen na 50 seconden vanaf het begin van het bestand te beginnen. De video wordt uitgerekt om het weergavegebied op te vullen zonder de beeldverhouding te behouden.

AVPlayer Opties instellen [Positie: 50; Zoom: Uitrekken]

Voorbeeld 2 

Schakelt de interactie tussen de gebruiker en de afspeelregelaars in nadat de video 30 seconden is afgespeeld.

AVPlayer Afspelen [Objectnaam: "Container"; Interactie uitschakelen: Ja]
Script onderbreken/hervatten [Duur (seconden): 30]
AVPlayer Opties instellen [Interactie uitschakelen: Nee]

Voorbeeld 3 

Pauzeert het audiobestand dat wordt afgespeeld als FileMaker Go op de achtergrond raakt.

AVPlayer Opties instellen [Pause in Background: Ja]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

AVPlayer Afspelen scriptstap

AVPlayer Afspeelstatus instellen scriptstap

GetAVPlayerAttribute functie