Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > AVPlayer Afspeelstatus instellen
 

AVPlayer Afspeelstatus instellen

Pauzeert, hervat of stopt het afspelen van een mediabestand dat momenteel wordt afgespeeld of is gepauzeerd.

Zie ook 

Opties 

Gepauzeerd pauzeert het afspelen van het mediabestand.

Afspelen hervat het afspelen van een mediabestand dat is gepauzeerd.

Gestopt stopt het afspelen van het mediabestand. Nadat een speler is stopgezet, kan deze met deze scriptstap niet worden ingesteld op afspelen.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Nee 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Nee 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 14.0

Beschrijving 

Gebruik deze scriptstap om een mediabestand dat momenteel wordt afgespeeld of is gepauzeerd, te pauzeren, te hervatten of te stoppen.

Voorbeeld 1 

Hervat het afspelen van een mediabestand dat is gepauzeerd.

AVPlayer Afspeelstatus instellen [Afspelen]

Voorbeeld 2 

Stopt een mediabestand als het wordt afgespeeld.

If [GetAVPlayerAttribute ("playbackState") = 1
AVPlayer Afspeelstatus instellen [Gestopt]
End If

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

AVPlayer Afspelen scriptstap

AVPlayer Opties instellen scriptstap

GetAVPlayerAttribute functie