Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > GetAVPlayerAttribute
 

GetAVPlayerAttribute

Geeft als resultaat de instelling van het opgegeven kenmerk voor het audio-, video- of afbeeldingsbestand in een containerveld.

Opmaak 

GetAVPlayerAttribute (Kenmerknaam)

Parameters 

attributeName - de naam van een ondersteund attribuut (zie hieronder)

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 14.0

Beschrijving 

Deze functie wordt in FileMaker Go gebruikt. Als deze functie wordt aangeroepen wanneer het mediabestand wordt afgespeeld of is gepauzeerd, geeft deze als resultaat een waarde voor de huidige afspeelstatus van het bestand. Als de functie wordt aangeroepen wanneer geen mediabestand wordt afgespeeld, geeft deze als resultaat een waarde voor de status van het mediabestand dat als laatste is afgespeeld. Als de functie wordt aangeroepen wanneer geen mediabestand is afgespeeld, geeft deze als resultaat een lege tekenreeks of 0.

Kenmerken

 

Attribuut

Geeft dit als resultaat

Resulterend gegevenstype

all

Alle kenmerken en hun waarden.

tekst

sourceType

Het gebruikte brontype voor audio- en videobestanden:
0 (Geen)
1 (URL)
2 (Veld)
3 (Lay-outobject)
4 (Actief object)

getal

source

De URL, veldnaam of naam van het lay-outobject. Als sourceType 4 is (actief object), geeft source als resultaat een lege tekenreeks.

tekst

playbackState

Een getal dat de status van het afspelen van de media voorstelt:
0 (Gestopt)
1 (Wordt afgespeeld)
2 (Gepauzeerd)

getal

presentation

De gebruikte methode om de media weer te geven:
0 (Ingesloten)
1 (Volledig scherm)
2 (Alleen volledig scherm)
3 (Alleen audio)
4 (Alleen ingesloten)

getal

position

De huidige positie (in seconden) van de afgespeelde media.

getal

startOffset

De beginpositie van het afspelen (in seconden).

getal

endOffset

De eindpositie van het afspelen (in seconden); geeft als resultaat 0 als het einde van de media bij het afspelen is bereikt.

getal

duration

De tijdsduur (in seconden) van het audio- of videobestand.

getal

triggerEvent

Geeft aan waarom de laatste scriptactiveringen BijWijzigingAVPlayerObject of BijWijzigingAVPlayerBestand zijn geactiveerd.
0 (Intern)
1 (Script)
2 (Op afstand)

getal

triggerEventDetail

Geeft informatie over de gebeurtenis die de laatste scriptactivering BijWijzigingAVPlayerObject of BijWijzigingAVPlayerBestand heeft geactiveerd.
0 (Onbekend)
1 (MediaAfspelenOpAfstand)
2 (PauzerenOpAfstand)
3 (AfspelenPauzerenWijzigenOpAfstand)
4 (VolgendeAfspelenOpAfstand)
5 (VorigeAfspelenOpAfstand)
6 (ZoekenOpAfstand)
7 (StoppenOpAfstand)
8 (ScriptMediaAfspelen)
9 (ScriptPresentatieWijzigen)
10 (ScriptAfspelenPauzerenWijzigen)
11 (ScriptStoppen)
12 (ScriptInstellingWijzigen)
13 (InternAfspelenPauzerenWijzigen)
14 (InternPresentatieWijzigen)
15 (InternZoeken)
16 (InternStoppen)
17 (InternZoomWijzigen)
18 (InternVolumeWijzigen)
19 (InternPIPWijzigen)
20 (InternExterneWeergaveWijzigen)

getal

sequence

Geeft aan welk mediabestand erna moet worden afgespeeld:
0 (Geen)
-1 (Ga naar vorige)
+1 (Ga naar volgende)

getal

result

0 als het afspelen met succes eindigt; geeft als resultaat 1 als het afspelen door een fout eindigt.

getal

hideControls

1 (Ja) als de afspeelregelaars zijn verborgen; in het andere geval is het resultaat 0 (Nee).

getal

disableInteraction

1 (Ja) als gebruikers het afspelen niet kunnen beheren; in het andere geval is het resultaat 0 (Nee).

getal

disableExternalControls

1 (Ja) als de iOS-afspeelregelaars op het toegangsscherm of het regelpaneel zijn uitgeschakeld wanneer de media worden afgespeeld of zijn gepauzeerd; in het andere geval is het resultaat 0 (Nee).

getal

pauseInBackground

0 Video wordt gepauzeerd (behalve bij Picture in Picture) en audio wordt verder afgespeeld wanneer FileMaker Go naar de achtergrond verdwijnt.
1 Zowel audio als video worden gepauzeerd wanneer FileMaker Go naar de achtergrond verdwijnt.
2 Zowel audio als video worden verder afgespeeld wanneer FileMaker Go naar de achtergrond verdwijnt.

getal

zoom

Geef aan hoe de video wordt weergegeven:
0 (Passend maken) De beeldverhouding wordt behouden en de video wordt aangepast om in het weergavegebied te passen.
1 (Opvullen) De beeldverhouding wordt behouden en de video wordt aangepast om het weergavegebied te vullen.
2 (Uitrekken) De video wordt uitgerekt om het weergavegebied te vullen maar de beeldverhouding wordt niet behouden.
3 (Alleen passend maken) Gebruikers mogen de zoominstelling niet wijzigen in Opvullen of Uitrekken.
4 (Alleen opvullen) Gebruikers mogen de zoominstelling niet wijzigen in Passend maken of Uitrekken.
5 (Alleen uitrekken) Gebruikers mogen de zoominstelling niet wijzigen in Passend maken of Opvullen.

getal

volume

Geeft het volume voor de audio aan.

getal

pictureInPicture

Geeft aan of de video wordt weergegeven als Picture in Picture:
0 (Niet beschikbaar)
1 (Niet actief)
2 (Actief)

getal

externalPlayback

Geeft aan of een video wordt afgespeeld op een extern apparaat, zoals een Apple TV via AirPlay:
0 (Niet beschikbaar)
1 (Niet actief)
2 (Actief)

getal

imageSourceType

Het gebruikte brontype voor afbeeldingen:
0 (Geen)
1 (URL)
2 (Veld)
3 (Lay-outobject)
4 (Actief object)

getal

imageSource

De URL, veldnaam of naam van het lay-outobject voor afbeeldingen.

tekst

imageDuration

De tijdsduur (in seconden) van de weergave van de afbeeldingen.

getal

Voorbeeld 1 

Stopt het afspelen van een mediabestand als het momenteel wordt afgespeeld.

If [GetAVPlayerAttribute ("playbackState") = 1]
AVPlayer Afspeelstatus instellen [Gestopt]
End If

Voorbeeld 2 

Controleert de duur van een mediabestand en geeft een bericht weer als deze langer dan 30 minuten duurt.

If [GetAVPlayerAttribute ("duration") > 1800]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Overschrijdt maximale duur"; "De huidige video duurt langer dan 30 minuten."]
Else
AVPlayer Afspelen [Veld: Bibliotheek::Video]
End If

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules

AVPlayer Afspelen scriptstap

AVPlayer Opties instellen scriptstap

AVPlayer Afspeelstatus instellen scriptstap