Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten ordenen
 

Objecten ordenen

Zo kunt u objecten groeperen, uitlijnen of distribueren of de stapelvolgorde wijzigen:

1. Selecteer de objecten in de lay-outmodus.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Positie Object wordt verplaatst naar de voorgrond van de stapelvolgorde voor de opdracht Naar voorgrond.

3. Klik op de gepaste knop in het onderdeel Ordenen en uitlijnen.

 

Om dit te doen

Klikt u op een knop in dit onderdeel

Objecten groeperen en de groepering van objecten opheffen

Groeperen

Werk met een gegroepeerd object alsof het een enkel object betrof.

Objecten met elkaar uitlijnen

Uitlijnen

Of kies uit het menu Ordenen of het venstermenu.

Ruimte tussen objecten verdelen

Ruimte

Of kies uit het menu Ordenen of het venstermenu.

Objecten naar voren of naar achteren in een stapelvolgorde verplaatsen

Ordenen

Objecten in een tabbladbesturingselement, schuifbesturingselement, popover of portaal behouden een stapelvolgorde in het vensterbesturingselement, de popover of het portaal.

Zo roteert u objecten:

1. Selecteer één of meer objecten.

U kunt geen portalen, tabbladbesturingselementen, schuifbesturingselementen, Web Viewers of popover-vensters roteren maar wel popover-knoppen.

2. Kies Ordenen > Roteren.

Opmerkingen 

Als u wilt werken met objecten in een groep zonder de groepering op te heffen, selecteert u achtereenvolgens de groep en de afzonderlijke objecten.

U kunt het tabblad Objecten gebruiken om met objecten te werken, bijvoorbeeld om objecten in een groep te selecteren of om de stapelvolgorde van objecten te wijzigen. Raadpleeg Het tabblad Objecten gebruiken om met objecten te werken.

U kunt tekst bewerken die deel uitmaakt van een groep door te dubbelklikken op de tekst.

Zo worden objecten verplaatst wanneer u op een knop voor het ordenen ervan klikt:

 

Voor

Na

 

Positie

Naar voorgrond:

Positie

Naar achtergrond:

Hulplijnen en dynamische hulplijnen in een lay-out

Naar voren:

De knop Schermstencils

Naar achteren:

De knop Schermstencils

Verwante onderwerpen 

Objecten nauwkeurig plaatsen met gereedschappen

De grootte en vorm van objecten wijzigen

Hulplijnen en dynamische hulplijnen gebruiken

Objecten beveiligen tegen wijzigingen