Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > De werking van velden bij de gegevensinvoer bepalen > Gegevensinvoer in velden toestaan of beletten
 

Gegevensinvoer in velden toestaan of beletten

1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer velden.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Gegevens Zowel de tekens als het object roteren (voorbeeld in Hankaku-schrift).

3. Selecteer in het onderdeel Werking opties bij Veldinvoer:

Opmerkingen 

De beperking van de invoer in een veld heeft alleen invloed op het veldobject in die lay-out. Als u altijd de toegang tot een veld in elke lay-out van de database wilt beperken, definieert u een privilegeset met de veldtoegang "alleen weergeven" voor dat veld. Raadpleeg Databases beveiligen.

Wanneer u de invoer belet in een veld in de bladermodus, kunnen gegevens in dat veld niet meer naar het klembord worden gekopieerd. Als u wilt beletten dat een veld wordt gewijzigd, maar wel het kopiëren vanaf het klembord wilt toestaan, definieert u het veld zodanig dat automatisch een waarde wordt ingevoerd en selecteert u Wijziging van waarde niet toegestaan. Raadpleeg Automatische gegevensinvoer definiëren.