Om licensnyckeln
 
Om licensnyckeln
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Med FileMaker-programmet följer en unik licensnyckel, en sträng på 35 tecken. Tappa inte bort licensnyckeln. Vi rekommenderar att du förvarar licensnyckeln på en säker plats om programmet skulle behöva installeras på nytt.
Du har fått ett e-postmeddelande med en länk till sidan där du kan hämta programvaran. Din licensnyckel finns på den sidan.
Licensnyckeln utgör en garanti för det exklusiva licensavtalet enligt vilket normalt ett (1) exemplar av programvaran på en dator eller en instans av en driftsättning med flera datorer i taget får användas (se licensavtalet för programvaran). Om licensnyckeln är ogiltig eller om en kopia med samma licensnyckel (som installerats på en annan dator) används i nätverket visas ett felmeddelande och FileMaker Server startas inte.
FileMaker Server levereras med en (1) klientanslutning för Användaranslutningar. Det går dock att köpa ytterligare anslutningar i FileMaker Store.
Du kan välja att köra FileMaker Server-komponenter på flera datorer som fungerar tillsammans för att bilda en och samma FileMaker Server-driftsättning. Du måste ha en unik licensnyckel eller skaffa en fleranvändarlicens för mer än en lösning. Du måste ha en licens för varje lösning som du installerar FileMaker Server på.
Ändra FileMaker Server-licensen
Om du vill uppgradera din licens från en demoversion av FileMaker Server 16 på samma dator, måste du ändra licensnyckeln till FileMaker Server.
Information om hur man ändrar FileMaker Server-licensen för en befintlig lösning finns i Inställningar för serverinformation.
Om du vill flytta din FileMaker Server 16-lösning till en annan dator eller uppgradera från en tidigare version av FileMaker Server går du till Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server för att komma igång.