Administrera databaser > Ladda ned värdbaserade filer
 
Ladda ned värdbaserade filer
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Överföra databasfiler från FileMaker Server till datorns filsystem.
Så här laddar du ned en eller flera värdbaserade databaser:
1. Klicka på fliken Aktivitet > Databaser.
2. Öppna mappen Databaser, den extra databasmappen eller gruppmappen om det behövs.
3. Markera en eller flera stängda databaser. Information om vad du gör om databasen inte är stängd finns i Stänga värdbaserade filer.
4. Klicka på Mappikon och välj sedan Ladda ned databas.
Kommentar
Om databaserna använder containerfält som lagrar objekt externt, skapar FileMaker Server en zip-fil som innehåller valda databaser och mappar för de externa containerfältobjekten. Beroende på vilken webbläsare du använder kan zip-filen sparas till standardmappen för hämtade filer eller så kanske du ombeds ange en plats för zip-filen.
Om de valda databaserna inte använder containerfält som lagrar objekt externt, laddar FileMaker Server ned stora databaser som zip-filer och små databaser som fmp12-filer.
FileMaker Server loggar ett meddelande i Event.log som anger ifall nedladdningen lyckades eller misslyckades.
Om blockering av popup-fönster är aktiverat i webbläsaren kan ett meddelande om blockering av popup-fönster visas när du försöker ladda ned databasfiler.
Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan hämta värdbaserade databaser i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Öppna värdbaserade filer
Överföra databasfiler manuellt
Administrera databaser