Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Ange en menyuppsättning för en layout
 
Ange en menyuppsättning för en layout
Du kan för varje layout ange vilken menyuppsättning som ska visas när en layout är aktiv. En menyuppsättning är den samling med menyer som installeras på menyraden.
Ange en menyuppsättning för en layout:
1. Välj den layout som du vill arbeta med på Layout-menyn i layoutläge.
2. Klicka på Tillval för layout Knappen Tillval för layout i layoutlisten.
3. Välj en menyuppsättning i listan Menyuppsättning i dialogrutan Tillval för layout.
4. Klicka på OK.
Kommentar 
Om du har FileMaker Pro Advanced, kan du välja Hantera anpassade menyer från listan Menyuppsättning om du vill öppna dialogrutan Hantera anpassade menyer. Mer information finns i Använda anpassade menyer (FileMaker Pro Advanced).