Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter
 
Redigera layouter
När du har skapat en layout kan du välja hur den ska visas och användas. Du kan:
välja vilka visningslägen layouten kan visas i och välja standardvisning som ska öppnas första gången en layout öppnas
välj sedan den standardtabell från vilken posterna ska visas
välja hur poster som läggs till eller ändras ska sparas
visa eller dölja fältramar i bearbetningsläget och sökläget
visa fältkanter och fältfyllning endast för den aktuella posten i Listvy
koppla en menyuppsättning till layouten som visas när layouten är aktiv
ändra layoutens tema
ändra layoutens bredd
Du gör ändringarna i dialogrutan Tillval för layout som du når från layoutlisten i layoutläget.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera snabbsökning