Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Styra funktionssättet för datainmatningen i fält > Ange textinmatningsmetoden för fält
 
Ange textinmatningsmetoden för fält
Om operativsystemet är konfigurerat för att stöda inmatningsmetoder för text, kan du ange en textinmatningsmetod för fält. Du kan t.ex. ange inmatningsmetoder för fält som innehåller japansk text.
Inmatningsmetoder är programvaruverktyg som konverterar tangenttryckningar till tecken på ett annat språk, t.ex. japanska. FileMaker Pro stöder för följande japanska inmatningsmetoder:
 
Windows
macOS
Microsoft Input Method Editor
ATOK
Kotoeri
ATOK
Så här anger du textinmatningsmetoden för ett fält:
1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. Vid Ange inmatningsmetod i funktionssättsområdet väljer du en inmatningsmetod i listan.
 
Välj
För att
Automatisk
Inte ange någon inmatningsmetod.
Synkronisera med språket i fältet
Automatiskt ange inmatningsmetoden baserat på valt språk på fliken Lagring i dialogrutan Tillval för fält.
Antikva
Ange den senast använda latinska inmatningsmetoden.
Hiragana
Fullbredds-Katakana
Helbredds alfanumerisk
Halvbredds-Katakana
Halvbredds alfanumerisk
Anger en inmatningsmetoden för ett fält som innehåller japansk text.