Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Styra funktionssättet för datainmatningen i fält
 
Styra funktionssättet för datainmatningen i fält
Du kan förenkla och effektivisera datainmatningen i fält genom att konfigurera funktionssättet för fält på flera olika sätt. Du kan:
Skapa en egen flikordning för förflyttning mellan fält.
Tillåta eller förhindra datainmatning i fält i både bearbetningsläget och sökläget.
Ange vilka fält som ska tas med i en snabbsökning.
Ange vilka tangenter som användaren ska trycka på för att flytta till nästa fält.
Ange textinmatningsmetoden för japanska för fält som innehåller japansk text.