Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Ange animering för layoutobjekt
 
Ange animering för layoutobjekt
Användning 
Aktiverar eller inaktiverar animeringar medan ett script körs.
Se även 
Format 
Ange animering för layoutobjekt [<På/Av>]
Tillval 
aktiverar animeringar medan ett script körs.
Av inaktiverar animeringar medan ett script körs.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Om du aktiverar animeringar krävs det längre tid för att köra ett script. Om du inaktiverar animeringar åsidosätts eventuella animeringsinställningar för andra scriptsteg. Det här scriptsteget påverkar alla scriptinitierade animeringar i alla fönster.
Obs!  Alternativet Ange animering för layoutobjekt returnerar inget fel när det körs i en FileMaker-produkt som saknar stöd för animeringar.
Exempel 1 
När ett script körs är animeringar normalt sett inaktiverade. Om ett script gör att en glidkontroll växlar mellan paneler får användarna ingen återkoppling i animeringsform. Om du vill uppmärksamma övergången från panel till panel kan du använda Ange animering för layoutobjekt [På] för att aktivera animering innan du växlar mellan paneler med hjälp av scriptsteget Gå till objekt.
Ange animering för layoutobjekt [På]
Gå till objekt [Objektnamn: "Panel 1"]
Paus/Fortsätt script [Varaktighet (sekunder): .5]
Gå till objekt [Objektnamn: "Panel 2"]
Paus/Fortsätt script [Varaktighet (sekunder): .5]
Gå till objekt [Objektnamn: "Panel 3"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)