Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Välj fönster
 
Välj fönster
Användning 
Anger ett namngivet fönster och lägger det överst.
Se även 
Format 
Välj fönster [Aktuellt fönster/Namn:<namn på fönster>; Aktuell fil]
Tillval 
Aktuellt fönster lägger det aktiva fönstret i filen som innehåller scriptet överst.
Fönsternamn anger vilket fönster du vill att FileMaker Pro ska lägga överst.
Endast aktuell fil begränsar matchningarna till den aktuella filen (om du inte väljer detta alternativ matchas alla tillgängliga FileMaker Pro-filer).
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Eftersom scriptsteg i FileMaker Pro alltid utförs i förgrundstabellen är det ibland nödvändigt att lägga ett visst fönster överst (dvs. i förgrunden). Använd det här scriptsteget när du arbetar med scripts i filer som innehåller flera tabeller så att du är säker på att ett script körs i avsedd tabell.
Kommentarer 
I FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering visar det här scriptsteget det angivna virtuella fönstret i webbläsarfönstret. Det föregående virtuella fönstret är fortfarande öppet, men det visas inte.
Fönsternamnsval är inte skiftlägeskänsliga. Scriptet väljer det första matchande fönstret och lägger det överst.
Scriptsteget Välj fönster öppnar inte ett fönster till en relaterad fil när den relaterade filen har öppnats i dolt läge, till exempel när en fil öppnas eftersom den är källfilen till ett relaterat fält. Om du vill använda scriptsteget Välj fönster med denna typ av relaterad fil öppnar du den relaterade filen med hjälp av scriptsteget Öppna fil.
Till exempel innehåller en layout i filen Datainmatning ett relaterat fält från filen Företag. När den här layouten visas öppnar FileMaker Pro filen Företag i dolt läge. Om du vill öppna ett nytt fönster som visar den dolda relaterade filen använder du exempelvis scriptet:
Öppna fil [Öppna dolt: På ; "Företag"]
Välj fönster [Namn: "Företag"]
Om du vill återföra filen till ursprungligt skick utför du scriptsteget Stäng fönster [] för att stänga det öppna fönstret.
Välj fönster kan göra en dold relaterad fil synlig om scriptsteget utförs inifrån den dolda filen.
Exempel 1 
Väljer fönstret Skriv ut fakturor. Om fönstret Skriv ut fakturor inte är öppet skapas ett nytt fönster och layouten Skriv ut fakturor visas.
Välj fönster [Namn: "Skriv ut fakturor"]
If [Get ( SenasteFel ) = 112]
Nytt fönster [Stil: Flytande dokument; Namn: "Skriv ut fakturor";
Använda layout: "Skriv ut fakturor" (Fakturor)]
End If
Relaterade avsnitt 
Definiera beräkningsfält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)