Använda FileMaker Pro Advanced > Ställa in filer för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced) > Spara lösningsinställningar (FileMaker Pro Advanced)
 
Spara lösningsinställningar (FileMaker Pro Advanced)
När du skapar en anpassad filuppsättning i FileMaker Pro Advanced kan du spara de inställningar du anger i dialogrutan Developer-verktyg och återanvända dem. Inställningarna innehåller en lista med filer som ska ändras.
Så här sparar du en inställningsfil:
1. Stäng alla databasfiler du ska anpassa.
2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.
3. Klicka på Lägg till för att hitta filerna som du vill anpassa.
4. Om du lägger till flera filer dubbelklickar du på en fil i listan för att ange den primära filen.
5. Välj Developer-verktyg-inställningar efter behov. Mer information finns i Ställa in filer för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced).
6. Vid Ange lösningstillval klickar du på Ange och väljer alternativ efter behov. Mer information finns i Ange alternativ för utvecklarlösningar (FileMaker Pro Advanced).
7. Klicka på Spara inställningar.
8. Välj en plats och ett filnamn på inställningsfilen.
9. Klicka på Spara.
Tillägget .sav läggs automatiskt till och bör inte ändras. Du kan spara hur många inställningsfiler du vill med olika platser och namn.
Relaterade avsnitt 
Binda filer till en runtime-lösning (FileMaker Pro Advanced)
Ta bort admin-åtkomst till databaser (FileMaker Pro Advanced)
Om att skapa runtime-lösningar (FileMaker Pro Advanced)
Visa databaser i kioskläge (FileMaker Pro Advanced)