Använda FileMaker Pro Advanced
 
Använda FileMaker Pro Advanced
FileMaker Pro Advanced innehåller många avancerade utvecklings- och distributionsverktyg som gör det lättare för utvecklare att skapa FileMaker-databaslösningar för arbetsgrupper, webbplatser och fristående runtime-program.
Utöver alla de funktioner som är tillgängliga i FileMaker Pro innehåller FileMaker Pro Advanced följande:
Utvecklarverktyg, som du använder för att skapa, anpassa och distribuera fristående runtime-databaslösningar och kryptera databasfiler.
Funktionen Rapport för databasdesign som du använder för att publicera utförlig dokumentation om databasers strukturer och scheman.
Scriptdebuggern som du använder för att systematiskt testa och debugga FileMaker-scripts.
Datagranskare som du använder för att övervaka fält, variabler och beräkningar
Kopieringsfunktionen, som du använder för att kopiera fält- och tabellscheman. Du kan även importera tabellscheman för att slå samman tabeller från en flerfilslösning till en fil.
Funktionen Anpassade menyer som du använder för att skapa egna menyer för en lösning
Verktyget Egna funktioner som du använder för att skapa anpassade funktioner som kan användas var som helst i lösningen
Relaterade avsnitt 
Underhålla och reparera FileMaker Pro-databaser