Spara, importera och exportera data > Spara och skicka poster i andra format > Spara och skicka poster som en Excel-fil
 
Spara och skicka poster som en Excel-fil
1. Visa layouten som visar vilka fält du vill inkludera i Excel-filen.
Mer information finns i Växla mellan layouter.
2. I bearbetnings- eller granskningsläge väljer du menyn Arkiv > Spara/skicka poster som > Excel.
I granskningsläge klickar du på Spara i Excel-format i statusverktygsfältet.
3. Ange ett nytt namn för filen och ange andra alternativ i dialogrutan Spara poster i Excel-format.
4. Klicka på Spara.
Kommentar 
Alla fält på den aktuella layouten sparas i Excel-filen, med undantag av fält på flytande fönster och fält som inte är på den främsta panelen i en panelkontroll. Även fält som skulle döljas av alternativet "Dölj objekt vid" tas med. Om du vill få mer kontroll över vilka fält som visas i Excel-filen, kan du exportera poster istället. Mer information finns i Exportera data från FileMaker Pro.
Alla poster i ett repeterat fält kommer att exporteras till en enda cell.
Dina behörigheter måste tillåta export om du vill spara Excel-filer. Fråga din databasadministratör.
Relaterade avsnitt 
Microsoft Excel-format
Exportera data från FileMaker Pro