Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Spara en kopia
 
Spara en kopia
Användning 
Sparar en kopia av den aktuella filen.
Se även 
Format 
Spara en kopia ["<filnamn>"; Öppna automatiskt; Skapa e-post; kopia/komprimerad/tom/fristående kopia]
Tillval 
Under Ange utdatafil kan du ange namn och plats för den resulterande kopian. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Om du inte anger någon fil sparas en kopia av den aktuella filen och dialogrutan Spara som öppnas där användaren kan ange kopieringstillval. Du kan välja att Öppna filen automatiskt eller Skapa e-post med filen som bilaga när du har sparat.
kopia sparar en fullständig kopia av den aktuella filen.
komprimerad sparar en komprimerad kopia av den aktuella filen.
tom sparar en kopia av filen utan några poster.
fristående sparar en kopia av filen med allt containerinnehåll inbäddat i filen.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd det här scriptsteget när du vill säkerhetskopiera din fil.
Kommentarer 
Det här scriptsteget stöds inte i FileMaker Pro-databasfiler med FileMaker Server som värd.
Välj fristående för filer som används i FileMaker Go. Containerobjekten bäddas in i kopian.
Exempel 1 
Sparar en kopia eller en tom kopia av den aktuella databasen.
Visa anpassad dialogruta ["Spara en kopia eller en tom kopia av den aktuella filen?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Spara en kopia [kopia]
Else
Spara en kopia [tom kopia]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)