Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Reparera filer
 
Reparera filer
Användning 
Reparerar en skadad FileMaker Pro-fil.
Se även 
Format 
Reparera fil [Med dialogruta: På/Av; "<filnamn>"]
Tillval 
Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget har utförts, och visar hur många byte som har återställts, antalet poster och fältvärden som har hoppats över samt antalet fältdefinitioner som har reparerats.
Om Med dialogruta ställs in på Av gäller endast standardreparationsåtgärderna. Dialogrutan Avancerade reparationsalternativ stöds inte.
Ange exportfil anger filen som ska repareras. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Om du inte väljer en källfil visas dialogrutan Öppna skadad fil vid körning.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Kommandot Reparera gör ett aggressivt försök att öppna en skadad fil på nytt. Det är avsett för återskapande av data, inte filreparation. Använd inte kommandot Reparera som rutinmässigt filunderhåll.
FileMaker Pro försöker reparera så mycket information i den skadade filen som möjligt och sparar resultatet i en ny fil. Originalfilen tas inte bort eller ersätts.
Kommentarer 
Innan du börjar bör du kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på hårddisken för den nya filen. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme blir filen oanvändbar.
Exempel 1 
Öppnar Fakturasäkerhetskopior och försöker sedan reparera databasen om den är skadad.
Öppna fil [Öppna dold: Av; "Fakturasäkerhetskopior"]
If [Get ( SenasteFel ) = 807]
Reparera fil [Med dialogruta: Av; "Invoices Backup.fmp12"]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)